A derék bfolyása

2013.10.02 14:22

A derekával a lovas csak csizmái együttműködésével gyakorolhat befolyást a lóra, mint ahogy a széket is csak akkor billenthetjük derékizomzatunk segítségével előre, ha lábunkat a földön megtámasztjuk.

Amint a lábunkat felemeljük vagy lóháton lábszárainkat a ló oldalától elterpesztjük, nem érünk el semmilyen hatást sem.

A derék meghúzásában nem a mozdulat okoz nehézséget, csupán annak megértése, mire gondoltunk, valamint annak szemléletes bemutatása.

A derék meghúzása vörös vonalként vonul végig a lovaglás oktatásában.

Mindig a derék jelenti az összeköttetést, a hidat a csizma és a szár között.

A szárral és csizmával adott befolyások csak akkor állnak összhangban, ha a derékkal egyidejűleg kifejtett befolyás megteremti köztük a közvetlen összefüggést.

A derék a segítségadásnál úgyszólván kimondja a vezényszót, mintha azt akarná mondani: MOST!

A befolyások egyike sem maradhat el vagy késhet, különben a ló nem értené a segítséget.

A derékkal kifejtett befolyásokat ezért nem szabad külön-külön, öncélúan kipróbálni.

Ha a lovas egy jól belovagolt lovon a ló oldalához fekvő oldalsó lábszárak mellett meghúzza a derekát és ugyanakkor a szárral:

-         utánaenged: a ló előremegy

-         nem enged utána: a ló megáll

A hatásban mutatkozó különbség tehát nem a deréktól, hanem csakis a szártól függ.

A derék tevékenysége mindkét esetben ugyanaz.

Kevésbé jól lovagolt lovon a lovasnak még pótlólagosan  csizmasegítséget is kell adnia, amelynek azonban egy időben kell történnie a derék és a kéz tevékenységével.

Ha a lovas meginduláshoz vagy felvételhez nem húzza meg a derekát, előrelovaglásnál erősebb csizmasegítségre lesz szükség, felvételkor pedig erősebb szárhúzásra, vagyis a segítségek durvábbak lesznek.

Ideges és félős lovak, magasvérű telivérek hamar tiltakoznak.

A derékkal kifejtett hatás tehát annál nagyobb szerephez jut, minél kifinomultabb és előrehaladottabb a lovas tudása.

Elrontott, mindenekelőtt rossz hátú lovak utóidomításánál a derékbefolyások tökéletes alkalmazása döntő jelentőségű.

Sok ló csak azért tűnik lovagolatlannak, mert lovasa nem tudja a derekát használni.

Mivel a lovas derekának és csizmáinak, valamint a száraknak mindig összhangban  kell működniük, így sosem beszélünk szár- vagy csizmasegítségekről, hanem a szárak és a csizmák tevékenységét mindig befolyásoknak nevezzük, és a befolyások összműködéséből adódnak csak a segítségek.

Minden segítség csak úgy válik elérhetővé a lú számára, valamint csak akkor válthat ki harmonikus hatást, ha ezeket a lóval teljes összhangban adjuk.

Ez ugyan magától értetődőnek tűnik, azonban azért kell külön súlyt helyeznünk rá, mert ló és lovasa a segítségadás pillanatában többnyire mozgásban van és a ló dobálja a lovast.

A segítség csak akkor adható teljes összhangban, ha mindkét élőlény, ember és ló, a segítségadás pillanatában együtt lengenek, vagyis ha a lovas a nyereghez tapad.

Ha azonban a lovas ebben a pillanatban elmarad a ló mozgása mögött, képtelen teljesen harmonikus, jól adagolt segítséget adni, agy minden befolyás természetszerűleg egy többé-kevésbé erőteljes, akaratlan megrántással vagy lökéssel jár.

A harmóniát, a nyereghez tapadást, a mozgás követését és az együtt lengést a derék meghúzásával érjük el.

Állításban való lovaglásnál, fordulatoknál és vágtában a lovasnak belső ülőcsontját és belső csípőjét előre kell tolnia.

Könnyű mondani, de a lovasnak csak akkor használunk, ha pontosan tudja mit akar az oktató ezzel mondani, és ha már megpróbálta végrehajtani, különben csak megmerevíti magát. Ha  a lovas csak az egyik oldalon húzza meg a derekát, vagyis csak az egyik ülőcsontját  és csípőjét tolja előre, akkor a ló és lovas közti tökéletes harmónia esetében csak egy észrevehetetlen testsúlyáthelyezésre van szükség  ahhoz, hogy a lovat lépésből álljba vegyük fel, fordulatok, vágtába való beugratás vagy ugrásváltások végrehajtására késztessük.