Küllemi bírálat, teljesítmény vizsgálat

Küllemi bírálat, teljesítmény vizsgálat

A küllemi bírálat helyszíne

2013.10.02 17:17
A ló bírálatának helyszíne hagyományosan az elővezető trapéz, és a trapéz rövid oldalán kialakított felálíltó négyszög. A felállítás talaj legyen mindig vízszintes, sima, kemény. A ló álló helyben való bírálatánál a ló egészét, különböző testrészeit, lábszerkezetét a patákkal bezárólag kell...

A ló testének bírálata

2013.10.02 17:17
  A fej a teljesítőképességet alig befolyásolja, külső alakulása mégsem hanyagolható el, mert egyrészt a ló tetszetőségét és szépségét emeli, vagy rontja, másrészt a fej alakulásából a ló nemességére, vérmérsékletére és fajtájára lehet következtetni.     Általában a fej...

Küllemi bírálat jelentősége

2013.10.02 17:03
A küllemtan, amin belül megkülönböztetünk leíró és funkcionális küllemtant, a ló megítélésének fontos része. Természetesen van a küllemi bírálatnak egy olyan vetülete is, hogy a ló szép vagy csúnya. Nagyon sok anatómai, alaktani, küllemtani tulajdonságokból lehet következtetéseket levonni a ló...

Típus., fajta- és nemi jelleg

2013.10.02 17:02
Természetes, hogy a fajták megjelenésükben, fenotípusukban nagyfokú variabilitást mutatnak. Aki egy adott fajtájú lovat bírál, annak kell hogy legyen a szemében, a fejében egy kép a fajta standardjéről, az abban a fajtában elképzelt ideális, tökéletes lóról. Ez nyilván fajtánként mást és mást...

A póni lófajták teljesítményvizsgálati rendje

2013.10.02 17:02
A póni fogalomcsoportba számos fajta tartozik, amelyeket kialakulásuk körülménye, évszázados használatuk egymáshoz viszonyítva szélsőséges megjelenésűvé (ebből adódóan teljesítményűvé) formált. Ezektől azonos teljesítményt elvárni szakmailag megalapozatlan, ám jelenkorban fő hasznosítási területük...

A ló azonosítása, méretfelvétel

2013.10.02 17:01
A bírálat első mozzanata a ló egyedi azonosítása és testméreteinek felvétele. Az azonosításhoz a bíró megkapja a ló hivatalos iratait, amely tartalmazza az egyed születési idejét, ivarát, színét, jegyeit, bélyegzését, tenyésztőjét és tulajdonosát, valamint származását. A bíró összeegyezteti a...

A ló küllemét befolyásoló tényezők

2013.10.02 17:00
A ló küllemi alakulásának lehetőségei genetikailag kódoltak, ami viszont egy viszonylag széles „sávot” jelent. Ezen a sávon belül tudjuk alakítani a lovat a környezeti hatásokkal, amibe beletartozik a takarmányozás, felnevelés, mozgás, használat. A ló korával összefüggésben van a külleme is....

Miért más? Marmagasság szalaggal ill. bottal

2013.10.02 16:59
Sokakban felmerülhet ak érdés hogy mi a különbség a szalaggal és a bottal mért marmagasság között. Mint megfigyelhetjük, a két mért eredmény között 5-10 de akár 15 cm különbség is lehet. Ez abból adódik, míg a  rugalmas szalag rásimul a ló testére és követi annak vonalát, minden változását,...

A mozgás megítélése

2013.10.02 16:59
A ló mozgásának megítélése nem kisebb jelentőségű, mint a küllemi bírálat. A mozgás  bírálatánál a bírók alapvetően a mozgás szabályosságát, rugalmasságát, lendületességét, hosszát értékelik. Elővezetésben a lépést és az ügetést lehet elbírálni, a vágtát csak szabad mozgásban vagy lovas...