A derék meghúzása

2013.10.02 14:18

A derék megfeszítése vagy meghúzása, ahogy zat lovas nyelven mondjuk,minden befolyásnál és segítségadásnál fontos, olyannyira, hogy a lovas nem adhat helyes segítségeket, amíg meg nem tanulta derekát helyesen meghúzni.
Ezt pedig megérezni csak az tudja aki kipróbálja.
Az érzés azonban csak akkor fejlődhet ki, ha nem merevítjük meg magunkat, és mindenekelőtt a derékmeghúzásnál nem szabad megfeszülnünk.
A gyakorlásnál a lovas beszélhet, fütyörészhet, énekelhet.
MIndezt akkor is tegye, ha ezzel teste megmerevítését akarja elkerülni.
Normális testtartásban a gerincoszlop többszörösen ívelt vonalat mutat.
Erről saját magunknál és másoknál tapintás útjánmeggyőződhetünk.
A derék meghúzása közben a gerincoszlop alsó részét előretoljuk.
A medence hátulsó része ezáltal lesüllyed, elülső része pedig felemelkedik, miáltal a két ülőcsont előretolódik.
A hmorítás az ellenkező hatást váltja ki, amikor is a medence előredől, és az ülőcsontok hátra kerülnek.
A derékizomzatot mindkét vagy csak az egyik oldalon is megfeszíthetjük, ennek következtében tehát vagy mindkét ülőcsontot egyszerre toljuk előre, vagy csak a jobbat ill. csak a balt.
Annak, hogy megtanultuk-e a derék meghúzását, csak a ló a megmondhatója, leginkább egy puha és érzékeny hátú ló.