A környéki idegrendszer, systema nervosum periphericum

2013.10.02 15:52

Lóban a n. terminalis, mint emberben is, csökevényesen fejlett; rostjai kisebb ganglionok közbeiktatásával haladnak a nyálkahártyából a tractus olfactorius medialisba. A n. frontalis lóban a foramen supraorbitalén át hagyja el a szemgödröt. A plexus auricularis rostralis a homlokcsont belső lemezén át a sinus frontalis nyálkahártyáját is ellátja, úgyszintén a n. infratrochlearis is. A n. infraorbitalis ínyhez térő ágainak a gingiva beidegzésében alig van számottevő szerepe. A ganglion pterygopalatinum helyett lóban plexus pterygopalatinust találunk, amelyben szétszórtan apró ganglionok vannak. A n. palatinus minor a choanák tájékán kívül még az alsó orrjárat lateralis falát is beidegzi. A ganglion oticum (Arnoldi) inkább plexust képez, amelyben szétszórtan sejtcsoportok vannak. A n. alveolaris mandibularis rami dentales helyett lóban inkább egységes törzset, n. dentalis, alkot. A n. lingualis mély ága kacsszerűen összeköttetésben áll a n. hypoglossusszal. A n. facialis, a n. intermedius, valamint a n. vestibulocochlearis kezdeti szakaszának rostjai egymástól élesen nem különíthetők el. A n. canalis pterygoidei(Vidii) a foramen alare caudale tájékán ágakat bocsát a garatba is. A n. facialis ramus digastricusa lóban a m. occipitomandibularist is beidegzi. A n. vaguson a ggl. distale helyén plexus nodosus található. A plexuspharyngeus a légzacskót is beidegzi. A n. accessorius ramus dorsalisa a m. spleniushoz is bocsát ágakat.