A ló egyensúlyba hozatala - Brudermann Rezső 1903

2013.10.01 21:40

Az idomítás legfontosabb munkája a ló egyensúlyba hozatal. Sok fáradtságba kerül, nem vesz azonban annyi időt igénybe, mint a ló fürgén járóvá tétele és szárba hajtása; mozgását kellemessé, biztossá. a lovat magát pedig minden körülmények között engedelmessé teszi.
Sokan vannak, akik ezzel soha nem készülnek el, lovukat felkantározzák s ezáltal makaccsá teszik, mert vagy ellentalál azon fájdalomnak, melyet az állazó lánc a nem kellően szárba hajtott ló állkapcsában előidéz, vagy amelyet, miután nincs elengedően meghajlítva, a kantárszár húzásának engedve, a derékban és egyéb tagokban érez.
Ennek oka mindig az idomítás elemi részeinek téves értelmezésében vagy elhanyagolásában keresendő s ezek: a szárba hajtás, a helyes támaszkodás és fejállítás elérése.
A szárba hajtásról az első fejezetben előírt munka kellő tájékozást nyújt. Ez a véralkat különfélesége szerint több vagy kevesebb munkát igényel.
A lovak t. i. vagy élénkek és kedvvel járók, vagy lusták, petyhüdtek és mozgásuk is tartózkodó, Az előbbieknél a munka könnyű és gyorsan halad, az utóbbiaknál nehezebb, fáradtságosabb és több időt igényel, de éppen ezeknél a legszükségesebbek. Ha egy ilyen ló nem lesz a lehetőségiog előre és a szárra hajtva, úgy hiányozni fog a helyes szártámasz alapja és a lovas, akin ezen körülményt nem ismeri fel, oly eszközöket fog alkalmazni, melyek a szájban hamis érzést, elrontott ütemet és és még sok más rossz szokást eredményeznek.A lusta lovat csak akkor szabad összeszedve lovaglni, ha már fürgén haled előre, ami csak a szorgalmas előre- és szárra hajtással érhető el. Ha ezt elérte, akkor csak a combbal hajtani és a szárral csak mérsékelten tartani kell a lovat, hogy a rövid ütemekbe átmenjen; ily módon rövid idő alatt  magától egyensúlyba fog az jutni s úgy a rövid mint a sebesebb ütemekben egyforma kellemesen fog járni.
Ezek következtében egy fiatal lovat addig, míg szabadon és tértnyerően nem tud előre menni, nem szabad röviden dolgozni. Ezen rövid munka alatt a ló állítása értendő, vagyis a szárakkal tartva addig hajtandó elő comb esetleg nyelvsegítségekkel,amíg nem csak a száron jár, hanem hanem egyensúlyba is jön.

folytatás...