A ló idomítása szabadban - Brudermann Rezső 1903 Napi leckék 41.nap - 60.nap

2013.10.01 21:40

41.nap

Csak lépés és ügetés munka.
A vágtánál is, mint minden követelménynél, elővigyázatosnak  kell lenni. A kimerülés midnen állatnál előbb-utóbb bekövetkezik.
A túlhajtást követő kiemrülés pedig erőtlenné teszi a lovat, elveszi kedvét a mennéstől és ezen körülmények az idomítás folyékony menetét megakasztják.

 

42.nap

Mint tegnap.

 

43.nap

Ismét vágta.
Ügyelni kell arra, hogy a fiatal ló mindkét kézre egyformán vágtázzon. Ha utoljára a bal kézen vágtázozz, úgy ma a jobb kézre kell beugratni. Ha a másik kézre ugrik be, addig kell ügetésbe átmenni,míg a helyes kézre be nem ugrik - azután engedni kell. A fiatal ló, ha az oktatás egyszerű és felfogási képességének megfelelő, mindent könynen magtanul. Ha mindig egy és ugyanazon kézen lesz vágtáztatva, hozzászokik ehhez és később nehezn szoktatható a másik kézre.

 

44.nap

Mint tegnap.

 

45.nap

Ugyanaz, de vágta nélkül.

 

46.nap

Ugyanaz.
Az olyan lónál, melynél szükséges, a fej és a nyak szorgaémasan emelendő. Ha lépésben már egyenletesen és jól megy, el lehet kezdeni a lovat lépésben dolgozni. Ha a ló a fejét természettől fogva magasan hordja (szarvas nyakú) az idomító mélyen tartott és nagyon nyugodt kézzel lovagoljon.

 

47.nap

Ismét vágta.
A gyakorlatnak mindig jobb keresztül vietele követelendő. Ezt a lovon meglehet érezni, mert fokozatsoan hajlékonyabb és kellemesebb lesz.

 

48.nap

Mint tegnap. Az oktatás egy a hátulsó részek hajlításához szükséges kis előgyakorlattal fejeztetik be. Ez a hátralépés lovas nélkül. Legegyszerűbb lovaglás után egy fal - vagy kerítés mellett hajtandó végre, a far kitörést a pálca odatartásával lehet megakadályozni. A ló az áll alatt rövidre fogott szárakkal néhány lépést hátra léptetik.

 

49.nap

Mint tegnap.

 

50.nap

Mint tegnap.

 

51.nap

Sík terepen a ló egy kígyóvonalon a következőképpen lovagolandó: pl. jobb kézen kezdve 8-10 lépsét rézsut  ezen irányban,akkor fordulás balra szintén 8-10 lépés egyenest, fordulás jobbra s. i. t. kb. 100-150 lépésre. azután egyenest tovább.
A hol a terep megengedi, ezentúl feltétlenül bizonyos irányt kell kiválasztani és a fiatal lovat pontosan erre rá kell vezetni. Minden lustaságnak. lemaradásnak szorgalmasan ellene kell dolgzoni, miután a belovagolt lónak oda kell menni, ahova a lovas akarja, az idomítás alatt a lótól a feltétlen engedelmességet kell követelni. Mielőtt az idomító ehhez hozzáfog, természetesen tisztába kell jönnie azzal, hogy lova tényleg annyira száron van-e, hogy ezen fokozott követelményeknek képes legyen megefelelni. Ha az idomító az idomításnál túlkövetelményekkel lép fel, akkor a fiatal ló nem képes azoknak elegt tenni és hibázni fog, mert nem érti meg a loavst. A ló csak azon esetben fog engedelmeskedni, ha a megkövetelt teljesítmények a kiképzett képességekkel párhuzamosan állanak.

 

52.nap

A vágta után a lovat jó darabig ügetésben kell lovagolni.

 

53.nap

Mint tegnap.

 

54.nap

Vágtából egy rövid idő múlva, könnyű és nyugodt szártartás mellett egy erős vadászvágtába kell átmenni. Comb és nyelvsegítséggel az ütemet a kívánt gyorsaságig kell fokozni éa azt néhány száz lépésig meg is kell tartani; azután az ütem fokozatosan  rövidítve lesz, s s végre lépésbe kell átmenni.
Jó, ha a fiatal ló időnként jól kijárja magát, ezáltal töb szabadság lesz neki adva, és a menéshez is több kedvet kap. Elhibázott dolog volna azonban a szárakat eldobva egyszerre a vadászvágtánál kezdeni, mert ezáltal egyrészt túlkapásokra szolgáltatna alkalom, másrészt pedig a ló csakis egy nyugodt szártartás segítségével képes hosszú tértnyerő ugrásokkal haladni.

 

55.nap

Vadászvágta nélkül.

 

56.nap

A vágta msot már ugyanaznap mindkét kézen is gyakorolható.  A vadászvágta azonban felváltva egyik nap egyik, másik nap a másik kézen lovagolandó.

 

57.nap

Vadászvágta nélkül.

 

58.nap

Vadászvágtával


59.nap

Vadászvágta nélkül.

 

60.nap

Vadászvágtával.
eddig aa fiatal lónál, egy egyenletes támaszkodást kellet elérni, vagyis, hogy a szár meghúzást és engedést megértse, az elől ne térjen ki, és mindkát szárra egyformán támaszkodjék. A comb és pálca segítségeknek engedelmeskednie kell, szabd tértnyerő mozgással kell mennie.
Ha az idomító mindezt elérte, akkor az idomítás első részét a szabadban való idomítást, befejezte, s a következő napon a második részhez kezdhet, melynél a feladat az, hogy a ló egyensúlyba hozassék.