A ló légzőkészüléke

2013.10.02 15:56

A ló légzőkészülékében az orrnyílást határoló külső orrszárnynak nincsen porcos váza. Az orrtornác lateralis fala lágy, bőrből és izomrétegből áll, nasus cutaneus. Az álorrnyílás kissé lateralisan az orrtrombitába, diverticulum nasi, vezet, amely 5–6 cm hosszú, kb. az incisura nasoincisiváig ér. A valódi orrnyílás medialisan konkáv, nehezített légzéskor oválissá válik. A pigmentált bőr 2–6 cm-nyire terjed be az orr tornácába. A könnycsatorna nyílása, amely a pigmentált bőr és a pigmentálatlan nyálkahártya határát jelző limen nasi mögött közvetlenül található, 2–5 mm hosszú, résszerű; némelykor a középső orrjárat az állcsonti öböllel, a járat caudolateralis falán levő rejtett nyíláson át közlekedik, amely mintegy 2 cm hosszú, és 3 mm széles. Az alsó orrjárat tág, egyenes lefutású, alkalmas az orr–nyelőcsőszonda levezetésére. A közös orrjárat ventralisan szélesebb. A felső és az alsó orrkagylót a septum naso-, illetve maxilloturbinale rostralis és caudalis részre osztja. A rostralis rész sinusai a recessus nasoturbinales, illetve recessus maxilloturbinales, amelyen belül a septum közelében inconstans kicsi öblök, cellulae septi conchales, is vannak. A felső orrkagyló hátulsó részének öble beleolvad a homloköbölbe, sinus conchofrontalis, illetve az alsó orrkagylóé az állcsonti öbölbe, sinus conchomaxillaris. A ductus incisivus résszerű nyílás, amelyet az orrkagyló nyálkahártyája részben takar.

A ló tüdejének topográfiája (vázlatosan)

323. ábra - A ló tüdejének topográfiája (vázlatosan)

ductus nasopharyngeus páratlan járat; az ekecsont rövid, csupán a hortyogókat határolja. A fülkürt a külső szemzug magasságában nyílik a légzőgaratba. Nyílásának, ostium pharyngeum tubae, medialis ajakát háromszögletű porclemez határolja. A porcos ajak nyálkahártyájában nyiroktüszőhalmaz, a fülkürt mandulája, atonsilla tubaria, található.

gégeporcok közül a pajzsporc teste rövid, lemezei nagyok, romboid alakúak. Az incisura thyreoidea caudalis mélyen beterjed a testbe. A gyűrűporc íve ventralisan keskeny, a kannaporcok processus muscularisa caudalisan a gége fölé emelkedik, és a vége vastag. A gégefedő háromszögletű, vége, az apex glottidis, hegyes. A tövéből kétoldalt eredő porcnyúlványok a Wrisberg-féle, ék alakú porcok, processus cuneiformes.

A membrana cricothyreoidea a nagy incisura thyreoidea caudalison kívül a pajzs- és a gyűrűporc közötti területet is áthidalja. A tasakszalag az ék alakú porcról is ered. A m. cricoarytaenoideus két izomból áll, a m. ventricularisból és a m. vocalisból.

Az oldalsó gégetasak ék alakú, hegye ventralisan irányul, 2–2,5 cm mély. A glottis vocalis 3–5 mm széles, a glottis respiratoria pedig 1,5–2 cm tág. A hangajkak nyálkahártyája vékony, szorosan összefügg a hangszalagokkal. A szarv- és a kannaporcok nyálkahártyájában lymphoreticularis szövet található. Néhány nyiroktüsző szétszórtan, a vestibulum és a tasak bejárata mentén is fellelhető.

gégecső metszéslapja harántovális, porcos vázát 48–60 porcgyűrű alkotja, 1 m hosszú, 6 cm széles, fala 4–5 mm vastag. A m. transversus tracheae a porcgyűrűk szabad végein belül a nyálkahártyán található. A gégecsövet saját pólyáján kívül a mélypólya lemeze, a lamina praetrachealis, veszi körül.

A gége ürege (Nickel–Schummer–Seiferle szerint)

324. ábra - A gége ürege (Nickel–Schummer–Seiferle szerint)

1. m. hyoepiglotticus, 2. epiglottis, 3. cartilago thyreoidea, 4. cartilago cricoidea, 5. trachea, 6. plica ventricularis,7. ventriculus laryngis lateralis, 8. plica vocalis, 9. ventriculus laryngis medianus, 10. aditus laryngis, 11.vestibulum laryngis, 12. glottis, 13. cavum infraglotticum, 14. lig. cricothyreoideum, 15. arcus cartilaginis cricoideae

tüdő felülete sima, nem márványozott, nincsenek fissurák. Az incisura cardiaca nagy. A bal tüdőszárnyon két, a jobbon – a járulékos lebennyel együtt – három lebeny van. A facies costalis erősen domború, a facies mediastinalis keskeny és lapos, az impressio oesophagea mély. A margo basalis kb. kéttenyérnyi távolságban van a bordaívtől, valamint a borda–szegycsonti ízülettől; belélegzéskor a hátulsó szél a 17. bordától cranioventralis ívben a 6. bordaporcig terjedő vonal mentén halad. A tüdő gyökere az 5–6. bordaköz síkjában található. A jobb főhörgő tágabb, de rövidebb, mint a bal, mintegy a gégecső folytatásának látszik. A bal főhörgő ívben balra hajlik.