A ló mozgásszerveinek statikája és dinamikája

2013.10.03 12:11

A LÓ MOZGÁSSZERVEINEK STATIKÁJA ÉS DINAMIKÁJA


A mozgás szervei a törzsfejlődés során a funkciónak megfelelően átalakultak. Ezek az átalakulások a statikai és a dinamika törvényszerűségei szerint mennek végbe.

statika  az állati szervezet passzív szerveinek (csontok, porcok, szalagok, inak, statikus és statodinamikus izmok) ama rendszerével foglalkozik, amelyek az állat egyensúlyát biztosítják állás és mozgás közben. (Statika a testek egyensúlyi helyzetével foglalkozó tudományág.)

dinamika  a mozgás passzív és aktív szerveinek működésével, a mozgás előzményeivel, az egyes mozgásszervek mozgás közben végbemenő egyidejű működésével, a mozgás típusaival foglalkozik. (Dinamika a mechanikának a mozgásokkal és az őket előidéző erőkkel foglalkozó ága.)


Statika


A háziállatok statikáját a működés és bizonyos anatómiai sajátosságok jobb megértése céljából, mechanikai szerkezetekhez, hídhoz vagy géphez hasonlítják. Mindez az összehasonlítás azonban egyoldalú, csak félig igaz, mert az állat szervezete sohasem gép.

A test súlypontja
A statika kiindulópontja a test súlypontjának vagy tömegközéppontjának a meghatározása. A négy lábán nyugodtan álló ló súlypontja, a törzs közép síkjának és a vállizületen átmenő vízszintes síknak a metszésvonalában, a törzs hosszának az elülső végétől számított 42,86%-ára esik.

Ez a pont meghatározható úgy is, ha közvetlenül a lapátosporc tájéka mögött a törzs alsó és középső harmada közötti határt állapítjuk meg. A ló súlypontja – a többi állathoz hasonlóan – ugyanazon az egyeden sem mindig ugyanazon a helyen van.

Hátrébb tolódik, ha az állat fölemeli a fejét, kinyújtja a farkát, vagy a gyomor és a bélcső telt, és akkor is ha az állat vemhes.

Előbbre helyeződik, ha az állat lehajtja a fejét és nyakát, vagy a gyomor és a bélcső üres. A ló, a fejének a mozgatásával 4 cm-rel képes előrébb, illetve hátrább helyezni a súlypontját.

A súlypont helye, eltolódása a nyereg elhelyezésekor, teherhordó állatokban pedig a súlyelosztás szempontjából fontos.

Az alátámasztott felület:
A szabályosan álló ló a négy lábvégének felületét összekötő egyenesek által határolt négyszögletű terület az egyed alátámasztási felülete, amely az emberéhez viszonyítva igen nagy, és a súlypont is közelebb helyeződik a talajhoz.
A felület nagyságát a végtagok helyzete és a testtartás befolyásolja. Az állat mindaddig egyensúlyban marad, amíg a súlypontból vont függőleges éri az alátámasztási felületet.

Szabályos testhelyzetben, amikor a test súlyát mind a négy végtag viseli, a súlypontból vont függőleges a négy lábvéget átlósan összekötő két egyenes metszési pontja elé esik. Részben ez az oka, hogy a négy lábon álló lovak egyensúlyi helyzetükből előre és oldalt könnyebben kimozdíthatók.

Mindebből következik az is, hogy a törzs súlya a négy végtagot nem egyenletesen terheli. Az elülső végtagokra a test súlyának nagyobb része esik, éspedig lóban a törzs súlyának kb. 55%-a (5/9).


4.ábra A ló súlypontja és az alátámasztott felület

 


 A fej és a törzs, csontos vázból, ízületekből, szalagokból és statikus, statodinamikus működésű izomokból álló szerveinek rendszere hídhoz hasonlítható.

A híd vázát (amely az úttestnek felel meg) a csigolyák rostos, porcos, ízületes és szalagos összeköttetései, hosszú közös szalagjai, vagyis a hajlékony gerincoszlop képezi. A híd váza nem csupán terhet visel, hanem a mozgásban is részt vesz.

A híd pilléreit a elülső és a hátulsó végtagok alkotják, a törzs statikus váza pedig a két végtag között kifeszülő parabolikus rácsszerkezetű hídív. A fej és a nyak, illetőleg a keresztcsont és a farok, a pilléreknél végződő és a híd ívéhez kapcsolódó, „ínhúrokhoz” hasonlóan működő szalagok útján rögzített elülső és hátulsó konzoloknak felelnek meg.

Az elülső konzolnak megfelelő fej és nyak mozgékonyabb, mint a hátulsó, keresztcsontból és farokból álló konzol.

A csigolyák tövisnyúlványai a gerincoszlop ívének legmagasabb pontja felé összetérnek. Az ív tetőpontja lóban a 16. hátcsigolya síkjában van, ennek a csigolyának a tövisnyúlványa függőlegesen irányul. A gerincoszlop ívét hát és hasi húrrendszernek feszítik ki, rögzítik.

hátoldali (dorsalis) húrrendszer két kettős hevederből áll. A közvetlenül a csigolyatest közelében helyeződő alsó hevedert a csigolyaívek, valamint az oldalsó és a tövisnyúlványok közötti szalagok alkotják; működésüket a gerincoszlop izmai segítik. A csigolyák tövisnyúlványai az alsó heveder szalagrendszerének és izmainak erőkarjai, azok működését könnyítik. A felső hevedert a gerincoszlop vonalában végigfutó szalag, valamint a mar és a hátágyéki pólya alkotja.

hasoldali (ventralis) húrrendszer szintén kettős; alsó hevederének elülső szakaszát a hasfal statikus izmai, pólyái alkotják. A húrrendszer elülső szakaszát bordatartó izmok egészítik ki, s ezáltal az ív alakú húr a gerincoszlop nyaki szakaszától a keresztcsontig terjed. A ventralis húrrendszer felső hevedere a hátszalag.

A fej és a nyak – konzolként működő – csontos vázát háti és hasi helyeződésű húrrendszerek rögzítik rugalmasan. A hát felöli húrt a tarkószalag és a gerincoszlop izmainak nyaki szakasza alkotja.

A test súlypontja a két pillérként működő végtagpár közötti ívre, a gerincoszlopra hat. A gerincoszlop, a ráható terhelést a bordákon, a hasfal izmain át, illetve a csigolyák nyúlványait összekötő szalagokon keresztül nyomó-, illetve tolóerők alakjában, a szalagokból álló húrrendszereknek adja át.

A gerincoszlopnak a két végtagpár közötti szakaszára ható terhelés nagy részét tehát a húrrendszerek veszik át. A has alsó falának statikai rendszere ugyanakkor a zsigerek súlyát is viseli, s hevederszerű szerkezete az általa viselt zsigerek súlyát kétoldalt a gerincoszlophoz továbbítja, ezáltal a gerincoszlopot hajlítja; a hajlítást azonban a hát felöli húrrendszer akadályozza, azaz a hasi húrrendszert terhelő zsigerek súlyát a hátoldali húrrendszerek viselik. Ezáltal a törzsre ható terhelést a híd-, ív és a húrrendszerek statikus és statodinamikus együttműködésében kölcsönösen kiegyenlíti egymást. A zsigerek súlyát viselő húr olyan függőágyhoz hasonlítható, amely a két végtaghoz, valamint a mellkas szilárd váza és a hasfal izmai révén kétoldalt a gerincoszlophoz is rögzítve van.

 


5. ábra A ló testének statikus rendszere vázlatosan

 

A gerincoszlop hajlításakor az ágyék- és hasizmok összehúzódnak a csigolyák íve, haránt- és tövisnyúlványa közötti szalagok, azaz a háti húrrendszer megfeszül, az izmok tónusa nő.

Ha a ló hátát terheljük (lovaglás, teherhordás), kezdetben az ágyékát púposítja. A gerincoszlop nem hajlik, hanem kissé domborúvá válik, ami az ágyék rugalmas ellenállását növeli.