A mozgás megítélése

2013.10.02 16:59

A ló mozgásának megítélése nem kisebb jelentőségű, mint a küllemi bírálat. A mozgás  bírálatánál a bírók alapvetően a mozgás szabályosságát, rugalmasságát, lendületességét, hosszát értékelik. Elővezetésben a lépést és az ügetést lehet elbírálni, a vágtát csak szabad mozgásban vagy lovas alatt. Az viszont tapasztalati tény, hogy a lépés és a vágta jól korrelál egymással, vagyis amelyik lónak jó a lépése, annak nagyvalószínűséggel jó a vágtája is.

Lépés:

A lépés a ló leglassabb jármódja, egyszerre legalább két láb éri a talajt. Négyütemű mozgás, a négy patadobbanást egyenletes, tiszta ütemben kell hallanunk. A lépés lábsorrenje: bal hátsó-bal első-jobb hátsó-jobb első. A ló lépéshossza 90-100 cm. Az a jó lépés, amikor a ló lendületesen, tiszta ütemben, rugalmasan lép egyenesen előre. A hátsó lábak patája legalább  az első patanyom előtt egy-két patanyommal érjen talajt.

Ügetés:

Kétütemű mozgás, vagyis a tiszta ügető jármódban haladó lónak két patadobbanását halljuk. Az átlós lábpárok egyszerre érnek talajt, és egy dobbanás hallatszik. A kettő között rövidebb-hosszabb lebegő fázis van. Nagyfokú összeszedettségben (pl.Piaffe)ez a lebegő fázis eltűnik. Az ügetésnél is lényeges, hogy legyen dinamikus, de lendületes, rugalmas,tért nyerő. A hátsó láb lépjen legalább az első patanyomába. A csánk és lábtő megfelelően legyen behajlítva, az alkar felemelve. A mozgás hossza és minősége függ a vállszabadságtól, a hátizmok rugalmasságától, aktivitástól, a hátsó lábak aktivitásától, a csánkok hajlítottságától,a súlypont alá lépéstől. A hátulsó lábak aktivitása, kifejezett tolóereje lényegesebb, mint az első lábak talpmutogató előrevitele. Az elülső lábak tetszetős aktivitása csak akkor ér valamit, ha párosul a hátsó lábak megfelelő munkájával.

Vágta:

A vágta a leggyorsabb jármód, ezért annak elbírálása elővezetve nem lehetséges. Háromütemű mozgás, a vágtaugrást az egyik hátulsó láb indítja, azt követi a másik hátulsó láb és az átlós elülső láb talajfogása, majd a másik elülső láb. A harmadik patadobbanás után kifejezett lebegőfázisa van a mozgásnak. A vágtát lovagolhatjuk jobb ill. bal kézen. Ha jobb kézen lovagolunk, akkor a mozgást a külső (bal) hátsó láb indítja, és fordítva. Hibás mozgás, amikor a ló keresztben vágtázik pl: az első láb balra,a hátsó két láb jobbra.

 

A szabályos mozgást előröl és hátulról is le kell bírálni. Hátulról nézve a ló lábait egyenes vonalon kell előrevigye a mozgás irányába, és terheléskor a csánkoknak, a bokáknak nem szabad oldalirányban kitérni, csavarodni. Az elülső lábakat szemből szintén azt kell tapasztalnunk, hogy a patát és az egész lábat a ló egyenesen előre mozdítja. A mozgás lendületességét, rugalmasságát és hosszát oldalról nézve lehet elbírálni. Az a jó, amikor a hátulsó lábak láthatóan dinamikusan, de nyugodtan tolják előre a testet. A mozgás legyen rugalmas, ne legyen kapkodó, merev. Akkor szerencsés egy ló mozgása, ha sugárzik belőle az energia, dinamikus, de egyben rugalmas is, egyszerre törekszik lefelé és előre és mindemellett szabályos a lábelőrevitele.