A szív, cor ÉRTAN, ANGIOLOGIA

2013.10.02 15:53

A szív, cor, tompa, oldalt nyomott, kúp alakú, izmos falú, üreges szerv (módosult érszakasz), a vérkeringés központi szerve. Négy ürege: jobb és bal pitvara, atrium cordis dextrum et sinistrum, és két kamrája, ventriculus cordis dexter et sinister, van. Az emlősök szíve tehát cor biatrium biventriculare. A mellüregben a középső gátorközben, a szívburokba foglaltan helyeződik. Kétoldalt a pleuraüregekben levő tüdő lebenyei választják el a mellkas falától. Bal oldalról a 3–6. bordaköz síkjának alsó kétharmad részében lelhető fel; tengelye caudoventralisan és kissé balra irányul. A tengely lóban, marhában a függőlegeshez, sertésben és húsevőkben a vízszinteshez esik közelebb. Ezáltal a szív 3/5 része a középsíktól balra, 2/5 része jobbra esik. Szarvasmarhában nagyobb mértékben balra tolódott, 5/7 része a bal, 2/7 része a jobb oldalon található.

A ló szíve (Schmaltz szerint)

370. ábra - A ló szíve (Schmaltz szerint)

A szív alapja, a basis cordis, craniodorsalisan, csúcsa, az apex cordis, caudoventralisan tekint. Két felülete, afacies auricularis és facies atrialis, valamint a domború margo ventricularis dexter és az egyenes vagy kissé vájtmargo ventricularis sinister különböztethető meg. A felületek és szélek egymástól élesen nem választhatók el. A szív üregeinek határát kívülről barázdák jelzik. Bennük a szív saját erei haladnak (érbarázdák). A felületeken, a basis közelében, csaknem körben haladó, ún. koszorús barázda, sulcus coronarius, határolja el egymástól a basison helyeződő pitvarokat, atria cordis, a csúcs felőli kamráktól, ventriculi cordis.

A koszorús barázda nem teljes; elöl, baloldalt a tüdőartéria jobb kamrából kilépő törzse megszakítja. A koszorús barázdából jobboldalt egy rövidebb barázda, a sulcus interventricularis subsinuosus, baloldalt pedig egy hoszszabb, a szív csúcsa közelében az elülső felületen jobbra is terjedő barázda, a sulcus interventricularis paraconalis, választja el egymástól a jobb és a bal kamrát. A marha szívének hátulsó felületén még egy harmadik, rövid, barázda, a sulcus interventricularis accessorius, is található.

Az érbarázdákban haladó ereket az epicardium alatt a subserosa zsírszövete övezi. Marhában a sulcus interventricularis accessoriusban, valamint az aorta és arteria pulmonalis tájékán is bőven van zsírszövet.

A szív basisa lóban (Schmaltz szerint)

371. ábra - A szív basisa lóban (Schmaltz szerint)

A szív basisa (a pitvarok és a fő értörzsek eltávolítva)

372. ábra - A szív basisa (a pitvarok és a fő értörzsek eltávolítva)

A szív basisán helyeződő vékony falú pitvarok közül a jobb pitvar, az atrium dextrum, cranialisan és jobbra, a bal pitvar, az atrium sinistrum, caudalisan és balra helyeződik. A vastag falú kamrák közül a laposan szétterülő, vékonyabb falú jobb kamra, a ventriculus dexter, cranialisan és jobbra, a centralisan helyeződő és a szív csúcsát is magába foglaló vastagabb falú bal kamra, a ventriculus sinister, caudalisan és balra helyeződik. A pitvarok üregeit egymástól a pitvarok közötti sövény, a septum interatriale, a kamrák üregeit pedig a vastagabb, kamrák közötti sövény, a septum interventriculare, választja el egymástól. A jobb pitvar és a jobb kamra vénás vért (cor venosum), a bal pitvar és a bal kamra pedig artériás vért (cor arteriosum) tartalmaz.