Az ugrásváltás

2013.10.03 12:17

Mit is jelent a tökéletesen végrehajtott lépés-vágta-lépés átmenet?
Annyit jelent, hogy lovunk "készenléti állapota", készsége olyan magas szintű a feladat elvégzésére, hogy csak gondolunk a vágtára való beemelésre vagy a lépésbe való átmenetre, felvételre, és rögtön tökéletes, készséges reagálást, visszajelzést kapunk!

A lépés-vágta átmenet technikai kivitelezése és a segítségadások módja a következő.
a.) Lépésben félfelvétel, ami annyit jelent, hogy a helyesen elhelyezett lábszárakkal - belső a hevederen, külső a heveder mögött - a megkívánt, az adott lótól függő mértékben rázárunk.
b.) Rugalmasan kitartunk a külső száron.
c.) Kifejezetten állítunk a belső száron az egyidejűleg a hevederen rázárt belső csizmával, így elérjük azt az eredményt, hogy lovunk belső vállát tehermentesítjük.
d.) A testsúlyt a belső oldalra helyezzük.
e.) Amennyiben megbizonyosodtunk afelől, hogy lovunk kellőképpen figyelmes, pozitív a visszajelzése, akkor a belső csípővel lefelé és előre irányuló segítségadási jellel beemeljük!!!


A vágta-lépés átmenet technikai kivitelezésének segítségadási módja a következő.
a.) A rugalmasan, lendületesen összeszedett vágtában haladó lovat a külső szárral és a hevederen elhelyezett aktív belső lábszárral "helyben vágta" pozícióig rövidítjük.
b.) A rugalmasan megtartott belső állítást a felvétel befejezéséig fenntartjuk.
c.) Amikor azt érezzük, hogy a helyben vágta rugalmasan, kereken tovább már nem tartható fenn, akkor a hatásba hozott hosszú hátizmok és hasizmok által megállított csípőkkel "a lóban maradva", ellene ülünk a mozgásnak!!!

A lépés-vágta-lépés átmenetek lovaglása a ló ízületeinek, izmainak tornásztatásán keresztül úgy helyes, hogy "beemelem a lovat vágtába" és "leteszem a lovat lépésbe".
A lépés-vágta-lépés átmenetek - amelyek a ló játékos tornáztatására épüljenek - óriási jelentősséggel bírnak a későbbi kiképzés során, nevezetesen a perdülés tanításakor.
Amennyiben lovunk nem reagál készségesen a lépés-vágta-lépés átmenetek előkészítésének fázisában, nem szabad megkísérelni a feladat végrehajtását, akár erősebb segítségadási jellel sem. Addig kell az előkészítés állapotát tökéletesíteni, ismételni, amíg a ló mentálisan nyugodt állapotát megtartva, izomerejének felhasználásával könnyedén és jó kedvvel végrehajtja a feladatot. Minden felvételt engedés követ!

Az ellenvágta kidolgozása az ugrásváltás tanításának következő állomása. Az ellenvágta nemcsak az ugrásváltás tanításának előgyakorlata, hanem az átengedőség állapotának minőségét is pozitív irányba befolyásoló tényező. Ellenvágtában a vágtamozgást ugyanolyan minőségűnek kell éreznünk, mint a belső lábon történő vágta minőségét. Ennek meg kell nyilvánulnia a mozgás tisztaságában, rugalmasságában, élénkségében, emelkedettségében, egyenesre igazítottságában, lendületében és összeszedettségében.
A vágta oldaljárás mint feladat - kiváltképp a cikcakk oldaljárás - az egyik legnehezebben végrehajtható feladat, mert sok hibázási lehetőséget rejt magában. A leggyakoribb hiba a helytelen hajlítás, a vágta lendületének és rugalmasságának elvesztése, és az oldaljárást követő ugrásváltás. Nagyon fontos, hogy az ugrásváltást megelőző vágtaugrást már egyenesre állított lóval előre egyenesen hajtsuk végre, így az ugrásváltást előre, magasan kifejezően mutatjuk be.

Az ugrásváltás tanításának legalapvetőbb követelménye, alapfeltétele a kiváló minőségű összeszedett vágta!
Az ugrásváltás effektív tanítására a legalkalmasabb pozíció a nagy körön ellenvágtából, a kör belseje felé végrehajtott ugrásváltás. Amennyiben mindkét oldalra nagy biztonsággal végre tudjuk hajtani az ugrásváltást a nagy körön, akkor rátérhetünk az egyenes vonalakon és íveken (pl. kígyóvonal) az ugrásváltás gyakorlására.
Amennyiben készség szintjén mindkét oldalra végre tudjuk hajtani a szóló ugrásváltást, rátérhetünk a sorozat ugrásváltás tanítására, gyakorlására.
A ló adottsága, a lovas ráérzése, rutinja és a biztos, korrekt tanítási módszer az, amely lehetővé teszi a sorozat ugrásváltás tanításának sikeres megkezdését.

A sorozatos ugrásváltások lovaglásában a legfontosabb technikai megoldások sorrendje a következő:
1. félfelvétel,
2. állítás,
3. segítség adása a lábszárakkal,
4. ugrásváltás végrehajtása, azután ismét félfelvétel,
5. ismételt előkészítés.
Röviden: félfelvétel, állítás, segítségadás, félfelvétel!

Az ugrásváltás segítségadási jelét akkor adjuk a lábszárakkal, amikor lovunk marja fölfelé és előremozdul. A mar mozgását meghatározza a vágtát elindító külső hátulsó láb helyzete.
Amikor a ló a külső hátulsó lábát terheli - korai a segítségadás!
Amikor a ló már elemelkedett a külső hátulsó lábbal - késő a segítségadás!
A segítségadás akkor korrekt, amikor a jeladás ideje megegyezik a külső hátulsó láb talajtól való elrugaszkodásának idejével!
Garantáltan állíthatom, hogy minden lovaglásra alkalmas, fejében és testében normális, egészséges lovat meg lehet tanítani minden vágtaugrásra végrehajtott váltásig bezárólag a sorozat ugrásváltásokra.


Humorosan kifejezve: nem hogy egy ilyen értelmes állatot, mint a ló, hanem minden négy lábú állatot - még a kecskét is - meg lehet tanítani a sorozat ugrásváltásra.

Az ugrásváltásban elkövetett két legjellemzőbb hiba.
1. Az ugrásváltás végrehajtásában a ló hátul késik.
2. Az ugrásváltás végrehajtásban a ló elöl késik.

Ennek oka és a korrigálás módja.
1. Amennyiben hátul késik, az ok az összeszedettség hiánya.
2. Amennyiben elöl késik, az ok a korrekt állítás hiánya.

A korrigálás módja.
Hátul késés esetében: az összeszedett vágta minőségének javítása, nyújtásokkal, rövidítésekkel, mindaddig, amíg a lovas nem érzi azt, hogy lova nagy energiával, élénken rugaszkodik el a talajtól, és tökéletesen segítségeken van. Az effektív segítségadás fázisában, amikor csizmát cserélünk, az új belső lábszárral nagyobb nyomatékossággal adjuk a jelet.

A korrigálás módja.
Elöl késés esetében: az összeszedett vágta minőségének javítása, majd az előkészítés során több állítás a belső száron.
Röviden: amennyiben lovunk az ugrásváltás végrehajtása közben hátul késik, az az összeszedettség hiánya, amennyiben elöl késik - az az állítás hiánya!
A szóló és sorozat ugrásváltások tanításakor a lovagláskor előforduló durva hiba továbbá, ha a ló elferdül vagy imbolyog, mintha "csárdást" járna.

Ennek a hibának az oka a következő.
a.) Lendületvesztés, mivel köztudott, hogy a lendületes mozgás kiegyenesíti a lovat, illetve segít ennek elérésében.
b.) A csizmacsere alkalmával túl erős a külső csizma.
c.) A lovas nem tudja lovát kellőképpen az új külső száron vezetni.
d.) A lovas feladja a megkívánt stabilitású egyensúlyban ülését, és a mindenkori aktuális belső csípőjével nem tolja megfelelően előre a lovat.
Az ugrásváltás végrehajtásával szemben támasztott legfontosabb elvárás, hogy a vágta minőségének ugrásváltás előtt, ugrásváltás közben és ugrásváltás után azonosnak kell lennie!

Az ugrásváltás lovaglását átmenetekben (pl. közép- vagy nyújtott vágta, öszszeszedett vágta, ugrásváltás) a következőképpen dolgozzuk ki, mutassuk be.
a.) A fokozás előtt növelni kell az öszszeszedettséget vágtában.
b.) Három vágtaugráson keresztül el kell érni a fokozás tényét, mértékét, ütemtartás, és felfelé előre attraktív emelkedett ugrásokkal.


c.) Az ugrásváltás végrehajtása előtt meg kell kezdeni az előkészítést, az átmenet meglovaglását, úgy, hogy a rövidítés harmadik vágtaugrásra legyen az ugrásváltás.
d.) Amennyiben a fent említett feladat átlóváltás keretén belül végrehajtandó, az ugrásváltást még az átlóvonal befejezése előtt egyenes vonalon kell végrehajtani.

Az ugrásváltás végrehajtásának kapcsán két típusra lehet osztani a lovakat.
1. Azon vérmérsékletű lovaknál, amelyeknél az összeszedett vágta - az általában kívánt és alkalmazott ráhatás nélkül is - alapjaiban túl dinamikus, ott ajánlom, hogy az effektív átugrató segítség jeladásának teljes időtartama alatt az ülésünkkel és az aktuális új külső száron maradjunk felvételben!


2. A flegmatikus, lusta, kevés energiával, élénkséggel és előremenési szándékkal rendelkező lovak esetében az ugrásváltás jeladásának teljes időtartama alatt a testsúly és a lábszárak folyamatosan előrehajtásban maradnak.
A következő fejezetben a fokozások és a perdülés témakörével foglalkozunk.