Díjlovas/Lovas szótár Az amit csinálsz vagy amit az edző mondd, tudod is mit takar? Itt elolvashatod!

2013.10.02 14:25

Aktivitás (Activity)
Energia, életerő, élénkség - különösen a hátulsólábakra vonatkozóan használjuk. Elsősorban a lépés "lendületének" meghatározására használjuk.

 

Állítás (Slight Flexion at the Poll)
A nyak oldalirányú ívelése a tarkótól a marig, így a ló kissé oldalra néz. Helyes állításnál a lovas  a nyeregben ülve a ló belső szemboltját kell hogy lássa aszerint, hogy pl. jobbra vagy balra van állítva.

 

Átengedősség (Submission)
Feltétele az engedelmesség. Az átengedő lovon a segítségek akadálytalanul tevődnek át és haladnak végig. A ló engedelmes lovasa felé,  amely megmutatkozik az állandó figyelemben, az együttműködő kézségben és a ló magabiztos fellépésében, mely párosul a harmóniával, a feladatok könnyed bemutatásával és korrekt  kivitelezésével, beleértve a megkívánt hajlítás elfogadását, a lovas segítségeire való azonnali és engedelmes reagálást, továbbá a megfelelő egyensúlyt a feladatok végrehajtása során.

 

Átlépés, túllépés (Overstep, Overstride, Overtrack)
1.(Overstep) A ló hátulsó lábát az elülső láb patanyoma elé helyezi le. Az átlépés kívánalom a közép és nyújtott iramok lovaglásánál.
2. (Crossing) Lépésben vagy ügetésben végrehajtott oldaljárások, féloldalazás vagy combra való engedés során az elülső és hátulsó lábak  egymás előtti átlépésének, keresztezésének mértékére vonatkozik.

 

Átmegy a segítség a lovon (Throughness)
A ló izomzatának rugalmas, felszabadult állapota, amely biztosítja az energia korlátlan áramlását, áttevődését hátulról előre és előről hátrafelé. Ennek köszönhetően a lovas segítségei szabadon gyakorolnak befolyást a ló minden egyes részére.

 

Beejtett hát (Hollow back)
A hát lesüllyed vagy beejti a ló. Okozhatja a hátizmok gyengesége vagy az izom hosszantartó összehúzódása - hiányzik az izomzat rugalmassága, elengedettsége és a kívánatos lengő hát.

 

 

Belép a patanyomba (Imprinting; Tracking up)
A hátulsó lábak pontosan az elülső lábak patanyomába lépnek.

 

Belső oldal (inside)
1. Az az oldal, amerre a lónak a feladat végrehajtásához állítva vagy hajlítva kell lennie. (oldalirányban)
2. A lónak a kör belső oldala felé eső oldala.

Amennyiben a két feltétel nem esik egybe, az első pont az irányadó. (ellenvágta esetében)

 

Bizalom (Confidence)
A ló bátorsága és határozott fellépése a feladatok lovaglása során és a lovasába helyezett bizalom.

 

Bólogat vágtában (Rocking, Rocking horse canter)
Vágtában a nyak és/vagy az elülső rész túl sokat megy fel és le. Eredményezheti a nem megfelelően térnyerő mozgás, a hátulsó végtagok nem kielégítő használata, vagy a lovas helytelen befolyása.

 

Egyenesre állítottság, egyenesség (Straightness)
1. Párhuzamos elhelyezkedés a kijelölt vonalhoz képest
2. A ló testrészeinek egymáshoz viszonyított egyenessége a faroktól a tarkóig
3. Párhuzamos lovaglás a kijelölt vonalhoz képest

 

Egyenetlen (Uneven, Unlevel)
1. (Uneven) A lépések hossza nem egyforma
2. (Unlevel) Az egyensúly a mozgás ütemében megbillen valamelyik oldal vagy végtag irányába, a súly egyenetlen eloszlása a két oldal között.

 

Egyensúly (Balance)
A ló és lovas súlyának egymáshoz viszonyított eloszlása az elülső és hátulsó lábak között (hosszanti egyensúly), valamint a jobb és bal oldali lábak között (oldalirányú egyensúly)
A ló akkor van jó egyensúlyi helyzetben, ha a súly egyformán oszlik meg a bal és jobb oldal között és a képzési szintnek megfelelően, hosszanti irányban fokozottan a hátulsó lábakra helyeződik, ami lehetővé teszi, hogy könnyedén lépjen a lovas kezéhez. Az egyensúly elvesztése a súly hirtelen megnövekedését jelenti az elülső részen és / vagy az egyik oldalon.

 

Elején van, Elejére esik (On the forehand)
Hosszanti irányban rossz egyensúlyi helyzet; a ló túl sok súlyt helyez az elülső lábakra "beledőlve" a lovas kezébe és a szárakra.

 

Elengedettség (Relaxation)
1. Nyugodt mentális állapot, Szorongástól vagy idegességtől mentes higgadtság
2. Az izmok feszültségmentessége. Az izmok feszülése alatt itt mást értünk, mint ami szükséges  az optimális önhordáshoz ,a toló és hordozó erőhöz, a rugalmassághoz szükséges ütemes izom összehúzódáshoz és megnyúláshoz és a mozgás folyamatosságához.

 

Ellenszegülés (Resistance)
A ló fizikai ellenkezése a lovassal szemben. Nem azonos az engedetlenséggel és azzal, amikor a ló a segítségek alól kivonja magát. Az ellenszegülés lehet pillanatnyi vagy folyamatos.

 

Elmarad a fara (Lack of Parallelism)
Féloldalazásban vagy combra való engedésben az elülső rész túlzottan vezet, így az elülső és hátulsó lábak nem lépnek keresztbe és a testsúly alá. Ilyenkor a ló hosszhajlítása többnyire nem elégséges.

 

Elmegy a vállán, a külső vállára esik (Falling over outside schoulder)
A ló nincs a lovas helyes segítségein, a külső szár nem tart meg kellőképpen, így a külső vállával kitérve az egyenesre állítottságból a ló kivonja magát a lovas segítségei alól.

 

Elnagyolt átmenet (Blurred)
Hiányzik az átmenet tisztasága, kifejezettsége a jármódok vagy egy adott  jármódon belüli iramok között.

 

Elől Késik (Late)
Az ugrásváltásban az elülső láb később ugrik át, mint  a hátulsó. Gyakran a kellő mértékű előremenés hiányára vagy  a külső és belső szár funkciójának nem megfelelő elhatározása okozza.

 

Előre (Forward)
Abba az irányba vagy arra felé, ami a ló előtt van, vagy amerre a ló halad. Az előre szó azt az irányt jelöli, amerre a ló megy és nem azt, ahogyan eljut oda. A "többet előre" kifejezés nem jelöli pontosan, hogy lendületesebben vagy hosszabb lépésekkel kellene  haladnia a lónak. Az olyan kifejezések, mint "több energiát", "több megnyúlást", "hosszabb ugrásokat", "térnyerőbben", "élénkebb tempót" stb. fejezik ki, HOGYAN kellene a lónak az előrefelé irányba haladnia. Helyesen abban az esetben használjuk a "többet előre" kifejezést, amikor például egy féloldalazás vagy egy combra való engedés során túl meredek szögben, túl sokat megy oldalra és nem elégséges az előremenés
.

 

Eltér az egyenesről (Wandering, Wavering, Weaving)
Tekereg, sodróik, nem egyenes vonalon halad egyik ponttól a másikig.

 

Emelkedettség (Elevation, Lift)
1. (Elevation) A fej és a nyak által alkotott ív. ideális, ha a nyak szabadon emelkedik ki a marból.
2. (lift) Alkalmazzák a piaffe-ra és a passzázsra abban az értelemben, hogy milyen magasan, hatékonyan, vállból szabadon emeli az elülső lábakat a ló./akciós/ emelése a lábaknak.
3. (Lift) A tolóerő felfelé irányul összetevője. Annak mértékét jelöli, mennyire löki el magát a ló a talajtól.

 

Engedelmesség (Obedience):
A ló szándékot mutat a lovas által kért feladatok, átmenetek, figurák végrehajtására. Azzal együtt, hogy a ló ellenszegül, vagy valamilyen módon kivonja magát lovasa segítségadásai alól, még mindig lehet "engedelmes". (pl. a ló bemutathat hibák nélkül, a megadott helyen egy sorozatugrásváltást annak ellenére, hogy szár mögött van, tarkója megört, szája nyitott, farkát tekergeti, visszatart, vonakodik tértnyerően előre menni stb.-  így végrehajtja a feladatot, de nem feltétlenül átengedő, rugalmas stb.)

 

Engedetlenség (Disobedience):
A ló szándékos elhatározása, hogy nem hajtja végre a kért feladatot, vagy olyat tesz, amit nem kérnek tőle (pl. ellenvágtába átugrik).

 

Fara magas (High Behid):
A far ismétlődő, aktív felfelé irányuló kitérése a segítségadások alól. Jellemző vágtában, amikor nem kielégítő a hátulsó lábak tevékenysége és piaffe-ban, amikor nem megfelelő az öntartás és a keret rugalmassága.

 

Fara vezet ( Hide quarters trailing):
A kifejezést a párhuzamosság hiányának meghatározására használjuk féloldalazásban vagy combra való engedésben, amikor a ló fara hibásan közelebb lép az elérni kívánt vonalhoz, mint az elülső része.

 

Felső vonal (Topline, Alignment):
A ló kontúrja a fülektől kezdve a nyaka és a háta teteje mentén a farkáig.

 

Ferdeség (Crookedness):
1. A párhuzamos elhelyezkedés hiánya a kijeölt vonalhoz képest (pl. elferdül, kitér a fara balra vagy jobbra a középvonalon haladva)
2. A ló testrészeinek egymáshoz viszonyított ferdesége a faroktól a tarkóig (pl. elmegy a külső vállán, vagy megtörik tarkóban)
3. A lovagolt vonal egyenetlensége ( hullámos, letér az egyenesről)

 

Félfelvétel (Half Halt):
Az összeszedettség pillanatnyi növelése, vagy a segítségek egy bizonyos hatása, mely növeli  a ló figyelmét és javítja egyensúlyát.

 

Fokozás (Lengthening):
A lépések vagy az ugrások megnyújtása, a keret tágulása, fenntartva azt az ütemet, mint a munkairamban és megtartva az egyensúlyt.

 

Határozott átmenet (definition):
Az egyes jármodok vagy egy adott jármódon belüli iramok között mutatott különbség, tiszta elhatárolás.

 

Hátul késik (Late behind):
Az ugrásváltásban a hátulsó láb később ugrik át, mint az elülső. Gyakran a kellő mértékű összeszedettség hiányára vagy a külső és a belső szár funkciójának nem megfelelő elhatárolása okozza.

 

Kinyújtás, megnyúlás (Reach):
Az elülső végtagok, a hátulsó végtagok és a ló nyakának előrefelé történő kinyújtására utal (vagy használható ezek közül bármelyikkel kapcsolatban)

 

Kirágatás ( Let the horse strech on a long rein):
A ló fokozatosan keretben előre és lefelé megynúlik, miközben a szárat a lovas a kezéből puhán kicsúsztatja. Eközben a mozgás üteme és lendülete vagy aktivitása nem változik.

 

Lebegő fázis (Suspension- felfüggesztettség):
Ügetésben vagy vágtában az a pillanat, amikor a ló egyetlen lábával sem érinti a talajt. A lebegó fázis passage feladatben a legkifejezettebb.

 

Lengő hát (Swinging back):
A háti szalagok megemelkedése lehetővé teszi a hosszú hátizmok ritmikusan váltakozó összehúzódását és megnyúlását, először az egyik oldalon, majd a másikon. Ez adja a ló mozgásának rugalmasságát és lendületét, ill. engedi a hátulsó lábakból eredő tolóerőt a háton keresztül áttevődni.

 

Megtört (Tilting):
A fej megbillenése vagy oldalra hajtása (mélyebben van az egyik füle) - mely által a ló részlegesen kivonja magát a segítségek alól. Ezen kifejezés helyett használhatjuk a "tarkóban ferde" kifejezést is.

 

Önhordás (Self- carriage):
Olyan állapot, melyben a ló egyenletes puha támaszkodás mellett a hátulsó lábakból eredő energia és a megfelelő háttevékenység révén önmagát hordja anélkül, hogy egyensúlyozna a lovas kezén.

 

Rágja a zablát (Chewing the bit):
A ló szájának finomna és óvatos mozdulataival foglalkozik a zablával - mutatja az állkapocs mozgékonyságát és elengedettségét, megindul a nyálelválasztás és kellemesen "habos" lesz a ló szája. Nem összetévesztendő a zabla ropogtatásával vagy a fogak csikorgatásával.

 

Sodródik (Drifting):
A ló nincs a lovas helyes segítségein, a halítás nem korrekt, a külsó csizma nem tart meg kellőképpen, így a farával kitér  a relatív egyenesre állítottságból, a loó kivonja magát a lovas segítségei alól.

 

Szár ellen (Against the bit):
A ló száját merev vagy nem engedő nyakkal /tarkóval/ állkapoccsal a zabla ellen feszít.

 

Szár fölött (Above the bit):
A ló fejének pozíciója, mellyek kitér a támaszkodás elől azáltal, hogy orrát előre és felfelé emeli.

 

Szár mögött,segítségek mögött, csizma mögött (Behind the bit, behind the aids, behind teh leg):
A ló olyan módon vonja ki magát a lovas segítségei alól, hogy visszatart, vgay szár mögé bújik megszüntetve így a kapcsolatot, elkerüli, hogy előre lépjen a szárhoz. Ilyenkor a ló gyakran vonal mögött is van, de nem szükségszerűen.

 

Ültetettség (Sitting):
A jól felépített, rendszeres, folyamatos képzés által a ló fokozottan képes a súlyt a hátuljára venni, ezáltal szabadabbá válik sz elülső rész.