Egy sokoldalú lovasember: Mátyus Viktor

2013.10.03 12:49

A magyar hajtósport múltjába visszatekintve, a nagy sikerek, a nagy elődök tudására, tapasztalatára épülnek. A nagy elődök akik igazi szakértői, értő művelői voltak a lóidomításnak, a hajtásnak , igazi sportemberként a csapatmunkában is meghatározó szerepet vállaltak.

Ezek közé tartozott Mátyus Viktor, a kor sokoldalú, kiemelkedő képességű lovasszakembere, aki ménesvezetői munkája mellett versenyez, programokat készít elő, a hazai és a külföldi lovasbemutatók első számú ünnepeltje.

Mátyus ViktorA kiváló szakember fontosnak tartotta azoknak a hagyományoknak ápolását, amely a sok évszázados kocsizás ismereteire irányult. Kiváló ismereteinek köszönhetően folytatta és továbbfejlesztette azokat a magyar jellegzetességeket, főként a népi hajtásmódban, a paraszti hagyományokban meglévő értékeket ami, egyik eredménye fogathajtóink a nemzetközi élvonalban elfoglalt helyének. Mátyus Viktor a hajtással kapcsolatos technikai és történeti felkészültségén kívül jól ismerte a kocsizás átfogó rendszerét, a szerszámozás és a fogatösszeállítás tudományát is. Képessége alapján a nemzetközi bemutató versenyek és mezőgazdasági kíállítások kiemelkedő szereplőjeként sok dicsőséget és elismerést szerzett hazánknak.

Mátyus Viktor l933.április 29-én született Helyőcsabán. Sajnálatos esemény, hogy édesapja, Dr.Mátyus Viktor, születése előtt néhány nappal meghalt. Neveltetésében nagy jelentőségű, hogy anyai nagyapja, Póka József katonatiszt, később a Tiszajobbparti Mezőgazdasági Kamara főtitkára, aki tudásával és példamutató életvitelével meghatározza Mátyus Viktor egész életét, munkásságát. Iskolai tanulmányait Miskolcon kezdi, majd az egri egyházi iskolába folytatja , de az egyházi iskola bezárása miatt , a Dobó Gimnáziumban érettségizik. Visszaemlékezéseiben mindig jelen vannak a lóval kapcsolatos élmények amelyek kiskorától kezdve meghatározó jelentőségüek voltak .A család és közvetlen baráti társaságuk a gazdász és a katonatiszt környezetből került ki, így tehát a ló és a lóval való találkozás elkerülhetetlen volt.

Az érettségi után mint osztályidegen nem tanulhatott tovább, így a megmaradt kis családi gazdaságban dolgozott, ahol a föld mellett egy nagyobb testű olasz szamár és egy az oroszok által otthagyott ló volt az állomány. Később Ludason csíkótepet vezet , majd 1953-ban rövid ideig Abonyi Imrével és Abonyi Lászlóval ,Szilvásváradon dolgozik .A három évig tartó katonai szolgálatot Nyiregyházán a huszároknál tölti le, amit ez után megszűntetnek. Ez alapján készült a nyolcvanas években, André Szöts rendezésében az "Utolsó huszár" című film, ami sikeréhez Mátyus Viktor jelentősen hozzájárult.

A katonaságtól való leszerelése után Egerben a Borgazdaságban dolgozik, majd ezután a lovaival fuvarozik és mezőgazdasági munkát vállal. A fuvarozás mellett, felismerve a lovasturízmus fontosságát kocsikáztat és lovaglási lehetőséget biztosit mind a hazai, mind a külföldi vendékek részére. Ekkor istállójában 6 - 8 ló is áll , sőt saját négyesfogatával a versenyeken is jó eredményeket ér el. l958-ban házasságot köt Székely Mártával . A kiegyensúlyozott és boldog házasságából három gyermek születik, 1959-ben Zsuzsanna , 196O-ban Viktor , 1965-ben Eszter. Sajnos az élet kegyetlen hozzá , egyetlen fia Viktor , fiatalon, balesetben meghal.

Mátyus Viktor szemléletében meghatározó volt a hazai lovasélet fejlődésének elősegítése és ennek jegyében egész életében úttörő munkát vállalt. Fontosnak tartotta a fiatalok megszerettetését a lóval és a lovassporttal és ennek érdekében l968-ban lovasiskolát hoz létre, ami a későbbiekben országos szinten is ismertté válik. A szép és tartalmas egri és mezőkeresztesi évek után, 1974-ben Szilvásváradra kerül és örömére, az egész életében szeretett lipicai lovakkal dolgozhat. Tenyészt, hajt, versenyez, lovasprogramokat készít elő, ahol maga is aktív részvevő. Ez időben épül meg a fedeles lovarda és a lovastadion.

Kiemelkedő sporteredményeket ér el lipicai lovaival a magyar fogathajtó bajnokságokon, és az 1978-as Kecskeméti négyesfogathajtó VB-n, mint egyéni induló az összetett verseny V. helyezettjeként végez. Ez időben a hazai és az európai lovasélet hatalmas mozgásban volt. A mezőgazdasági kiállítások és a jubileumi megemlékezések és az ehhez kapcsolódó nagyszabású bemutató versenyek szinte napirendként voltak az európai nagyvárosokban, és a történelmi helyeken. Ezeknek a rendezvényeknek kiemelt szakembere és kőzkedvelt szereplője volt Mátyus Viktor.

Ezek között is kiemelkedő az a külföldi rendezvény sorozat, amikor a Dán Földművelésügyi Minisztérium meghívást küldött az akkori Magyar Lótenyésztési Felügyelöségnek, hogy a "Magyar Lovas Népi Együttes " lipicai lovakkal vegyen részt négy dán városban, Odense, Abenra, Horsens és Varde mezőgazdasági kiállításán . Mátyus Viktor ménesvezető kapta a megbízást a program összeállítására és a csapat kiválasztására , azzal a feltétellel , hogy a lipicai lovak között legalább három Plutónak kell szerepelni, tekintettel az egyik legnépesebb törzset alapító, Plutó Senior emlékére. A Plutó Senior ugyanis 1772 májusában, Dániából a Frederiksborgi Királyi család méneséből került törzsménnek Lipicára. A dán kiállítás látogatói, az érdeklődök ezrei szívélyes vendégszeretettel köszöntötték és fogadták a magyar bemutatot tartó lovas együttest.

Hatalmas sikert és marasztaló tapsot kaptak a fogat karusszelt, huszár karusszelt és a csikós bemutatót tartó Mátyus csapattagjai. A dán program keretében Varde városa 1979.július 21-én a mezőgazdasági kiállítás ,- Margit Királynő által, - megnyitására készült. 19O8 óta a királyi család tagjai közül senki nem volt Varde-ben, és ezért érezhető volt a nagy izgalom. Varde polgármestere a városházán fogadta a Királynőt és férjét, Henrik herceget. Mátyus Viktor kapta azt a megtisztelő feladatot, hogy lipicai kanca hatos fogatával vigye a kiállításra a királyi párt. A hat pompás szürkén, magyar fogatolásban a magyar szíjgyártó mesterek remeke, a cseklészi diszhám, kézzel font sallangjaikkal és jellegzetes magyar kocsival. A zúgó tapsviharban, éljenzések közepette szállt a hintóra Margit dán királynő és férje.

A több ezres közönség sorfala között olyan lendületes akcióügetésbe mentek a lipicaiak, amelyet a dánok még nem láttak. A dán kiállítás sorozat és a Varde-i események Margit királynő teljes megelégedését, Varde város lakóinak örömét és a lipicai fajta emlékezetes nagy sikerét hozta, amit a rendezvény fogadásán a királynő külön megköszönt. Hasonlóan emlékezetes marad a 198O szeptembere, a lipicai fennállásának 4OO éves évfordulójára szervezett nagyszabású nemzetközi ünnepség és lovasbemutató versenysorozat Lipicán, amire természetesen meghívót kapott a Szilvásváradi lipicai ménes is, élén Mátyus Viktorral.

A bemutatókon Mátyus a kanca ötösfogatával, -a lipicai mekkájában -, nagy szakmai és közönségsikert aratott, a négyes fogatok részére kiirt versenyt pedig fölényesen megnyerte. Közben sokat foglalkozik a fiatalok bekapcsolásával a lovas és hajtósportba. A gyerekek és a fiatalok örömmel vesznek részt lovastornáin és a póni fogat hajtásban is. Alapító tagja volt a Magyar Huszár és Lovashagyományörző Társaságnak, aktívan részt vett az 1988-ban, Budapesten rendezett I. Nemzetközi Huszártalálkozon. És az élet ismét kiszámíthatatlan, kegyetlen lesz számára.

l992-ben a gyilkos kor megtámadja szervezetét és 1993 március 6-án Budapesten meghal. Mátyus Viktort 1993 márciusában, nagy részvét mellett temetik el Egerben a Hatvani temetőben. Búcsúztatásán több száz tisztelője, hazai és külföldi lovasbarátai kisérték utolsó útjára.

Beküldte: Herneczky Frigyes 
Forrás: www.fogatsport.hu