Egyszerű ugrásváltás

2013.10.01 21:38

Egyszerű ugrásváltás

A feladat célja
Korrekten lovagolva jól átmozgatja a lovat, és javítja az átengedő készséget, mindenekelőtt akkor, ha a lovas gyakran, többször egymás után lovagolja. A különböző segítségek együttes alkalmazása során, a felvételek és fordulatok cseréjén keresztül a lovat hátulról előre, kézbe hajtva kell lovagolni, ennek hatására a lónak a hátulsó lábával fokozottan kell a súlypontja alá lépnie. Egyidejűleg a gyakori kézváltásokkal a ló testének mindkét oldalán az izomrészek felváltva könnyedén lesznek megrövidítve és megnyújtva, ami segíti az újbóli egyenesre lovaglást. Az egyszerű ugrásváltás nagyon jó előkészítés az összeszedett munkára, felépíti az izomzatot a hátulsó lábra, és javítja az átengedő készséget.

Végrehajtása
Az egyszerű ugrásváltás során a ló tiszta 3 ütemű vágtából a segítségekre figyelve, simulékonyan és megakadás nélkül, azonnal tiszta lépésre vált át, és 3-4 lépés után átállítva, áthajlítva, újra a lovas segítségére a másik kézen vágtára vált.

Segítségek
Akkor sikerül az egyszerű ugrásváltás, ha a ló biztosan együttműködik a segítségekre, és tiszta 3 ütemben vágtázik. A lovas elsősorban arra a pontra koncentráljon, ahol a galoppból a lépésbe való első átmenetet akarja meglovagolni. Ha ezt úgy hívják, hogy a „rövid oldal közepén egyszerű ugrásváltás", legyen a lépés átmenete röviddel az A, ill. a C előtt lovagolva, és 3-4 lépést követően, röviddel az A, ill. a C után újra vágtabeugratás következzen. Az egyszerű ugrásváltás bevezetéséhez a lovas több felvételt ad, amivel a ló figyelmét felkelti. Egyidejűleg a külső csizmát hagyja, ami a galoppban a heveder mögött fekszik, hogy előbbre, a kiindulási helyzetbe kerüljön. Egy rövid pillanat erejéig túlsúlyban van a kitartó szársegítség az egyidejűleg arányos előrehajtó csizmasegítséggel szemben. Ha ez helyesen van összehangolva, egy kicsit összetolja a lovat, a terhet a hátulsó lábak veszik fel, és vágtából közvetlenül lépésre vált át. Ebben a pillanatban a lovasnak újra gyorsan kell reagálnia, és a lépést kiengednie, amihez a lovas mindkét kezével enyhén enged, és csizmával kissé utánahajt. A ló a lovas keze után nyúlik, és lépésben megtalálja a saját ütemét. A rövid lépésfázis alatt a lovasnak gondolatban számolnia kell, és kb. a harmadikra, de legkésőbb a negyedikre, az újbóli vágtázáshoz kell adnia a segítséget: fél felvétellel a ló figyelmét felkelti, a belső ülőcsontját fokozottan megterheli, a belső szárral a lovat enyhén belső állításba állítja, egyidejűleg a külső csizmát a heveder mögé helyezi, mialatt a belső lábszár a hevedernél rövid impulzusokkal az előrehajtó segítséget fenntartja. Abban a pillanatban, amikor a ló be akar ugrani vágtába, a belső szárat enyhén engedni kell, hogy vágtánál ne akadjon meg a lovas kezében.

Gyakori hibák
Váltás nem a középponton történik, túlfutás, ügetés, elmosódott jármód (lépés alig felismerhető), túl kevés/túl sok lépés, a ló feszeng, elejére esik, ellentart, a vágta nem tiszta ütemű.

Sajátosságok
Magasabb gyakorlat, munkafázishoz alkalmazható, lovagolható munka- és összeszedett vágtából, koordináció és hordozóerő, átengedőség javítása.

Feltételek
Ütem: **, elengedettség: **, támaszkodás: ***, lendület: **, egyenesre igazítás: ***, összeszedettség: ***