Hazslinszky-Krull Géza ,,A váll, a csípő és a sarok egyvonalban’’

2013.10.01 21:34

Kitől származhatna ez a mai napig használt alapszabály, nem mástól, mint Hazslinszky-Krull Gézától
Pillantsunk bele fantasztikus lovastudásába és életútjába.

 

30 éve, 1981-ben, lovas-körökben terjedt egy suttogó, kósza hír, hogy a hollandiai Gravenhagéban elhunyt egy idős magyar huszár , aki korábban megszállott hittel oktatta ülésbiztonságra,  ,, A váll, a csípő és a sarok egyvonalban’’ alapszabályra, az újraindított Spanyol Lovasiskola növendékeit és  a mezőhegyesi csikósgyerekeket.

 

 

A más-irányú igény-kötelem Hazslinszky-Krull Géza lovas-mivoltjának keresgetése kényszerített – miközben az Ürbő-pusztai Nagyalásonyi kúria – gyakori- vendégeként a milliónyi relikvia között, ismét rátekintettem – és most rákérdeztem – egy pasztell lovas képre. (Damaszkin István, Stabilo-Kastel ceruzarajz). S kiderült, hogy a levadot bemutató lovas Hazslinszky-Krull Géza a család barátja volt . . . . .

 

 

A folytatás előtt tekintsünk a képre, és idézzük fel a ’’Levade,, kőbe vésett szabályát: ,, A hátulsó  ízületek viselik a ló és lovas egész súlyát. A ló hátulsó ízületeiben annyira meghajlik, hogy csánkjai csaknem a földet érik. A ló eleje az alkarhoz húzott alszárakkal annyira emelkedik, hogy hátának vonala a talajjal mintegy 45 fokos szöget alkot. Ebben a helyzetben szoborszerűen kitart. A lovas felsőteste merőlegesen marad a földre.’’ Lovas nosztalgiázásra is alkalmas pillanat!

 

…… A komor ötvenes években is –szerény, de – kitűnő ’’házat vezető’’  Babszi néni (Ö. Nagyalásonyi Gyuláné, Foltényi Rafaella), közel 60 év távlatából is, élénk emlékezettel idézi fel az egykori huszártiszt alakját: ’’ A legkitűnőbb modorú ember volt, akit ismeretem. Kéthetente ’’vasárnapi ebédvendég’’  volt orosházai házunknál. Mezőhegyesről átjőve, friss, bölcs lovas-történetekkel szórakoztatta családunk  megszállott  férfi tagjait, és férfiasan bűbájos modorával engem is elvarázsolt. Szép órákat hozott a szomorú évekbe …. ’’
S most tekintsünk a ,,legkitűnőbb modorú’’ ember példaértékű életútjára.

Hazslinszky-Krull Géza az elmúlt, viharos század nyitányán, 1900.február 27-én született Budapesten. Apai neve elé felvette édesanyja családnevét, és unokaöccsével, Hazslinszky Zoltánnal párhuzamosan lovas-karriert futott be. A kijelölt katonai pályán, az egyik legképzettebb lovas-huszár, un. Iskolalovas volt. Ebbéli karrier-ívét Bécsújhelytől, Örkénytáboron, a Bécsi Spanyol Lovas-iskolán, a Budavári Lovas Spanyoliskolán és Mezőhegyesen át, a hollandiai ,, királyi lovagló tanárságig’’ a szakmai közmegbecsülés kísérte.

 

A közbülső állomások sűrítményei, örömei, bánatai között, a mindig lóhoz kötött reménysugarak voltak a kivezető utak fogódzói számára.

 

Ludovika, hadnagyi kinevezés (1920). Huszár főhadnagy (1923). Equitacio Nyíregyházán (1923-25). Örkénytábor, Lovagló és Hajtótanárképző Iskola (1926-29). Századosi előléptetés (1929). Bécs,  ,, továbbképzés’’ a Spanyol Lovas-iskolában (1930). Örkénytábor, lovaglótanár, olimpiai keret, Spanyol Lovas-iskola indítás (1931-40). Budapest lovas testőrtiszt (1940-44). Budavár Spanyol Lovas-iskola, parancsnok (1940-43). Őrnagyi kinevezés (1941). Don-kanyar, huszárszázad parancsnok. MÉR Lovagkereszttel, hadiszalagon kardokkal kitüntetés (1942). Alezredes (1942). Budavári Lovas-testőrség parancsnoka (1943-44). ,, Nyilas-fogság’’  ,  a tűzharcos Palota-védelem parancsnokságáért (1944).  Bábolna, méneskari parancsnok (1944). Szilsárkány. Az örkényi Lovagló és Hajtótanárképző Iskola parancsnoka. (1945). Szovjet hadifogság. (1945-48). Nyugállományba helyezés. (1948). Lefokozás, kitelepítés Hortobágyra, sertésgondozás. (1952-53). Mezőhegyes, lovasedző. (1953-59). Hága (legális útlevéllel).  ,, Királyi lovaglótanár’’, szövetségi szakfelügyelő. (1959-71). Nyugdíjas, a Holland Becsületrend kitüntetje. (1971-81).

 

 

 

Ennyi egy példaértékű lovas-szakember  ,,dióhéjba gyömöszölt’’, változatos életútja, akit a feledés homályából – talán – kiemel és életét élteti tovább egy kocsányos tölgyfa Karádon, a  ,, jövőt-hívő’’  lovas-zarándokokat várva, Mondok József lovas-szövetségi alelnök vadászházánál.