Lipicai lófajta általános tudnivalók

2013.10.02 18:21

I.

Tisztavérű lipicai lovaknak számítanaka azok, amelyeknek az L I. F. által elismert valamelyik nemzeti lipicai törzskönyvben szerepelnek, vagy elődeiket ezek valamelyikébe bejegyezték.

 

II.

 

 1. A lipicaiak akkor törzskönyvezhetők tisztavérűeknek, ha származásuk minden ágáról hiánytalanul visszavezethetők a nyolc klasszikus méntörzsre ( Conversano, Favory, Incitato, Maestoso, Neapolitano, Pluto, Siglavy, Tulipán) és a 18 klasszikus kancacsaládra.
 2. Az új kancacsaládok: Hamad Flora, Éljen, Odaliska, Miss Wood, Rebecca-thais, Rawa, Karszt-párta valamint a Pallaviccini kancacsaládok egyenrangúak a 18 klasszikus családdal, feltéve, hogy hagyományosan elismert ménesben tervszerűen tenyésztették ki.
 3. Egy lipicai származásánál kivételesen arab, andaluz, lustano és kladrubi származás és elismerést nyerhet, feltéve, ha azok hagyományosan elismert ménesekben nyertek alkalmazást, a keresztezést tervszerűen kimutatható szelektálás követte és ez a keresztezés a lipicai tenyészet javára történt, ami azt jelenti, hogy bővült a genetikai bázis, javult a küllem vagy a mozgás.
   

 


A lipicai ló küllemi követelménye, küllemi leírása


 

 

Kivánatos a ?quadrat? forma, a nem túl nagy, 154-158 cm körüli bottal mért marmagasság, 180 cm fölötti övméret és 20 cm-nél erősebb szárkörméret, valamint a szürke szín. Csak a pej és a fekete szín elfogadott.

 


Részletes leírás


 

 

A fej nemes, tetszetős, bár kos és félkos is előfordul. A nyak magasan illesztett, hosszú, nem könnyű, de legyen mozgékony. A sörény tömött, hosszú és finom szálú.
A mar nem kifejezett, nem magas  vagy éles. A hát, ágyék széles, izmos, a kötés feszes és jól izmolt.
A far gömbölyű és jól izmolt, dinnye vagy almafar. A vízszintes far nem kívánatos. A farok hosszú és ?szépen hordassék?.
A szügy széles, erős, izmos, a mellkas dongás, néha nem elég mély. A lapocka sokszor meredek és rövid.
Az első végtagok rövidek, a fel- és alkar gazdagon izmolt. A szár rövid, az inak tiszták, a szár csontkinövésektől mentes. A paták szabályosak, acélosak. Előfordul a borjú, X és kardos lábállás. 
A mozgás teteszetős, magas és nagymértékben biztos.
A lipicai ló későn érő, szívós, egészséges és hosszú életű. Intelligens, szelíd és tanulékony, így kíváló társa gazdájának.

ELNEVEZÉS

 


 1. Állami Ménesgazdaság ? Szilvásvárad. A bélyegzési rendszerből adódóan a csikó az apja neve után sorszámot kap, a születésének sorrendjében. Pl.:  Favory XXVI. 1
     Favory XXVI 2
     Favory XXVI 3 stb.
  Amennyiben pl. A Favory XXVI 3 nevű csikóból törszkanca lesz, a neve elé arab sorszámot kap. Pl.200 Favory XXVI
  Amennyiben egy csikóból fedezőmén lesz, akkor neve elé az Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet álatl adott sorszám kerül.
  Pl.: 2940 Favory XXVI 4
  A törzsménné válást minden évben a Tenyésztési Bizottság állapítja meg, így az elöző 2940 Favory XXVI 4 fedezőménből válhat pl. Favory XXVII törzsmén.
 2.  Az Egyesület tagjai egyéni ízlésük alapján a számok ? pl. XXVI 3 helyett ? nevet adnak a csikóknak, amelyek a törzskönyvi lapon a méneskönyvben is így szerepelhetnek. Ebben az esetben is a névnek mindig az apa törzsbeli nevével kell kezdődni, utána adható a kiegészítő név. Pl.: Favory-Szépség, Favory-Vackor stb.

A tenyésztők az általuk javasolt nevet a csikóbélyegzési javaslatkor terjesztik elő, mely nevet felül kell bírálni, ha már van azonos ilyen név, a név védett, valamely hazai más lófajta vagy törzs neve, személyeket vagy jó ízlést sért, 20 betűkarakternél hosszabb. A honosított lovak neve nem változtaható meg.


EGYÉB RENDELKEZÉSEK


 

 

A Magyar Lipicai Lótenyésztők Országos Egyesülete megbízást ad az MLLOSZ Tenyésztési Szervezetének az Egyesület állományába felvett lipicai lovak tenyésztési adatgyűjtésére. Ennek megfelelően:

 1. Tenyésztésre csak azon mén használható, amelyet a tenyésztő egyesület tenyésztésre alkalmasnak minősített és a méntartót a MLLOSZ fedeztetési okmányokkal ellátta és a mén az egészségügyi feltételeknek megfelel. Ugyanez vonatkozik a Magyarországon tenésztési szándékkel behozott külföldi tuladonban lévő ménekre is.
 2. A mén minden tulajdonos és tartózkodási hely változását a mén tartója egy héten belül köteles az Egyesületnek bejelenteni. Vonatkozik ez az elhullásra vagy az értékesítésre.
 3. Az adott tenyésztési évre érvényes fedeztetési engedéllyel rendelkező ménekről, azok állomáshelyéről az Egyesület a fedeztetési idényt megelőzően kimutatást készít, amelyet az Egyesület tagjai részére időben megküld.
 4. A törzskönyvi nyilvántartáshoz a fedeztetés, termékenyítés adatainak pontos vezetését a mén tartójának kötelessége végezni, a mindenkor érvényben lévő Lótörzskönyvezési Szabályzat szerint.

Párosítás

 

Valamennyi, az Egyesület tagjai tulajdonában álló kancáról, amelyet a következő tenyészévben a tulajdodnos fedeztetni kíván, párosítási tervet kell készíteni és azt december 15-ig az Egyesület címére meg kell küldeni.
A párosítási terv egy szándéknyilatkozat, amelyben a kanca tulajdonosa közli a méneskönyv vezetőjével, hogy az adott tenyészévben kancáját mely ménnel kívánja fedeztetni.
A nagyértékű kancák esetében az Egyesület Tenyésztői Bizottsága célpárosítási javaslatot ad és ha ez a tulajdonos számára az átlagtól eltérő költségeket jelent, megállapodás esetén az Egyesület a költségekhez hozzájárulhat.

 

Fedeztetés

 

A fedeztetési idény február 1-től június 30-ig, illetőleg az őszi október 1-től november 30-ig tart. A friss spermás, illetve mélyhűtött spermás termékenyítésből származó csikókat az Egyesület elismeri, ha a termékenyítés körülményei a Tenyésztési Szabályzatnak megfelel.

 

Ellés, a született csikó nyilvántartása

 

A kanca ellését a tulajdonos 8 napon belül köteles bejelenteni, az e célra rendelkezésre bocsátott nyomtatványon a megyei felügyelőnek címezve.
Az Egyesület méneskönyv vezetője ezen ellésbejelentések alapján megadja a bejegyzési számokat.

 

A csikók tartós egyedi megjelőlése

 

A bejegyzés az MLLSZ lótenyésztési felügyelő feladata, az előbb említett csikóbélyegzési kimutatás, valamint az elnevezés fejezetben leírtak szerint.
Csikóbélyegzést csak az alábbi feltételek megléte esetén szabad elvégezni:
? Csikót és az anyját a bélyegzésre együtt kell felvezetni
? Minden esetben vérvizsgálattal, illetve DNS próbával kell a származást igazolni.

 

Származási lap kiállítása

 

A származási lapot a MLLSZ állítja ki, a tulajdonos kérésére és költségére. Bármely ló méneskönyvbe való felvételének feltétele, hogy a tulajdonos tagja legye az Egyesületnek. 
Tekintettel a lipicai ló nemzetközi kapcsolatrendszerére, az előbb említett módon kiállított származási lap alapján az MLLSZ állítja ki a lóútlevelet.

 

Tiltások

 

Az Egyesület feladatának tekinti a jellegtelenség, a hagyományvesztés, a középszerűség megszüntetését a lipicai ló tenyésztésében. Az évszázadok által felhalmozódott genetikai érték megőrzése, növelése rendkívül fontso feladat. Az Egyesület azon munkálkodik, hogy a tenyésztés ? szervezés, a regisztráció, a származás hitelessége példamutató legyen más lótenyésztő egyesületek számára is.