Lóútlevél

2013.10.02 16:20

A LÓÚTLEVÉL HASZNÁLATA 
 

Mire szolgál a lóútlevél, miért kötelező, és milyen előnyökkel jár?

A lóútlevél intézményét az Európai Unió azért írta elő a 93/623/EEC, illetve 2000/68/EC rendeleteiben, hogy biztosítsa a lófélék Unión belüli zökkenőmentes szállítását, kereskedelmét, meggátolja a fertőző betegségek terjedését, és megvédje a lóhús-fogyasztókat a lovak kezelése után a húsban maradó szermaradványok káros hatásaitól. Ez akkor biztosítható, ha minden ló azonosításra kerül, és az azonosító okmányában, vagyis lóútlevelében bejegyzésre kerülnek a ló azonosító adatai, származási adatai, állategészségügyi kezelései, vizsgálatai, igazolva ezzel a ló eredetét, állategészségügyi állapotát, illetve emberi fogyasztásra való esetleges alkalmasságát. 
A lóútlevél tehát olyan hatósági bizonyítvány, amely az állat azonosítására, állategészségügyi forgalomképességének igazolására szolgál, és tartalmazza a tulajdonos adatait is. Ezen kötelező funkciói mellett tartalmazhat még tenyésztési-, minősítési- és versenyeredményeket is, segítve ezzel a ló értéknövekedésének dokumentálását. 
Bár a lóútlevél neve azt sugallhatja, hogy csak azon lovak számára kötelező kiváltani, amelyek elhagyják telephelyüket, fontos hangsúlyozni, hogy a 29/2000 (VI.9.) FVM és 64/2003 (VI.16.) FVM rendeletek értelmében a lóútlevél megléte minden 6 hónapnál idősebb ló esetében kötelező. Ez az okmány ugyanis amolyan „személyi igazolványa” az állatnak, amelyet minden hatóság elkérhet a ló azonosításakor, és az esetleges állatorvosi kezeléseket is már csak ebbe a hatósági bizonyítványba lehet bevezetni. A kezelő és hatósági állatorvosnak a lóútlevelet a kérésére át kell adni. A kezelő állatorvosnak a vakcinázásokat, kezeléseket, ellenőrző tesztek eredményeit kötelező a lóútlevélbe bejegyezni. 
A lóútlevél kiváltása számos előnnyel jár a lótulajdonos számára. A lóútlevél ugyanis – igazolva a ló eredetét, tulajdonjogát, állategészségügyi állapotát – lehetővé teszi a lótulajdonos számára, hogy egészséges lovát szállítsa, eladja, a fertőződés veszélye nélkül részt vegyen vele rendezvényeken, vágóállatként értékesítse, de még az esetlegesen kapható támogatásokra is ezzel igazolhatja a jogosultságát. 
A lóútlevél-rendszer kialakításának egyik alappillére, hogy zárt tulajdonos-nyilvántartást is megvalósítson, vagyis a ló életében minden egyes lótulajdonos hivatalos bejegyzésre kerüljön. Ennek az a célja, hogy a ló életútja követhető legyen, előnye pedig, hogy tisztázott tulajdonviszonyokkal a ló tulajdonosa az Európai Unió piacán teljes jogú szereplővé válhat. 

 

Kik jegyezhetnek be a lóútlevélbe?

Tekintettel arra, hogy a lóútlevél hatósági bizonyítvány, bejegyzéseket csak az erre jogosult szervezetek, illetve személyek tehetnek. 
A lóútlevél 1-6. oldalai a ló hiteles azonosító adatait tartalmazzák. Az azonosító adatokat az MgSzH Lóútlevél Irodája tölti ki. Amennyiben a tulajdonos a lóútlevél átvételekor azt tapasztalja, hogy az adatok nem egyeznek az általa ismert adatokkal, akkor a Magyar Lótenyésztő és Lovas Szervezetek Szövetsége (MLLSZ) illetékes megyei lótenyésztési felügyelőjével kell a lovat azonosíttatni, akinek a feljegyzése alapján a Lóútlevél Iroda gondoskodik az esetleges hibajavításról. 
A lóútlevél kiadásakor a lódiagram oldal kitöltetlen marad. A diagram kitöltésére az MgSzH által megbízott és megbízólevéllel, valamint bélyegzővel ellátott szakértők jogosultak. A hibásan, szakszerűtlenül, az egyezményes nemzetközi jelek ismerete nélkül kitöltött lódiagram a ló azonosításakor (versenyen, értékesítéskor stb.) a tulajdonosnak komoly károkat okozhat. A tulajdonos érdeke meggyőződni arról, hogy a lódiagramba berajzolni kívánó személy rendelkezik-e erre jogosultsággal. A jogosult személyek köréről információ az MgSzH Lótenyésztési Osztályán kérhető (tel: 06-1-336-9082). 
A ló ivartalanításának bejegyzésére a műtétet végző állatorvos jogosult, az aláírásával és bélyegzőjével hitelesítve azt. 
A tenyésztési információk, valamint a testméretek feljegyzésére szolgáló oldalakra az illetékes lótenyésztő egyesület jogosult bejegyzést tenni. 
A sport információk részére szolgáló oldalakra a Magyar Lovassport Szövetség jogosult bejegyzést tenni. 
Az állatorvosi azonosítások és kezelések rovataiba az erre jogosult állatorvosok tehetnek bejegyzést. 
 

Változtatható-e a ló neve a lóútlevélben?

A nemzetközi szabályoknak megfelelően a lóútlevélben a ló neve teljes körűen nem változtatható meg, legfeljebb felárért bővíthető. Tehát a jelenlegi névnek vagy az új név részeként, vagy zárójelben utána a lóútlevélben szerepelni kell. A név teljes hossza azonban nem haladhatja meg a 30 karakteres hosszúságot. A ló nevének változtatását írásban, a lóútlevél beküldésével egyidejűleg az MgSzH lóútlevél Irodájánál kell kérelmezni. 
 

Mikor kerül feltüntetésre a lóútlevélben a ló fajtája?

A lóútlevélben a ló fajtája csak abban az esetben kerül megnevezésre, ha a ló tulajdonosa tenyésztő egyesületi típusú lóútlevelet váltott, és ily módon az illetékes lótenyésztő egyesület igazolta a ló fajtához való tartozását. Minden egyéb lóútlevél-típus (alap, származási lappal bővített útlevél) esetében a fajta rovat kitöltetlen marad. 
 

Kit tekintünk a csikó tenyésztőjének?

A ló tenyésztőjének azt tekintjük, akinek a neve a csikóbélyegzési jegyzőkönyvön a csikó tenyésztőjeként szerepel. 
 

Mire szolgál a lótulajdonos nyilvántartó betétlap?

A lóútlevél hatósági bizonyítvány részeként az MgSzH Lóútlevél Iroda úgynevezett lótulajdonos nyilvántartó betétlapot ad ki, amely ugyan része az okmánynak, funkciójában mégis elkülönül attól. Míg a lóútlevélnek minden esetben kísérnie kell az állatot, a betétlapot célszerű a lótulajdonosnak magánál tartania, ugyanis ezzel tudja igazolni, hogy az azon szereplő ló a tulajdonában van. Tehát a lóútlevél önmagában nem, csak ezzel a betétlappal együtt igazol tulajdonjogot. Továbbá a betétlap szolgál a tulajdonos-változás bejelentésére is. 
 

Mi a teendő, ha a ló tulajdonosa megváltozik?

A lótulajdonos-változást a lóútlevélben az MgSzH Lóútlevél Iroda vezeti át. A tulajdonos-változást a lóútlevél mellékleteként kiadott lótulajdonos nyilvántartó betétlapon kell bejelentenie az új lótulajdonosnak, a lóútlevél megküldésével egyidejűleg. Amennyiben a betétlap megsemmisült, az utolsó bejegyzett lótulajdonosnak írásban nyilatkoznia kell a megsemmisülés körülményeiről, ez esetben a betétlappal azonos adattartalmú lóvásárlási szerződéssel a tulajdonos-átírás kérelmezésekor a betétlap helyettesíthető. A regisztrált új lótulajdonosnak a kézhez kapott lóútlevélben a neve mellett alá kell írnia (7-9 oldal). 
Amennyiben a ló 
külföldre kerül értékesítésre, a ló eladójának a lóútlevelet a lóval együtt tovább kell adnia, az új, külföldi tulajdonos adataival kitöltött lótulajdonos nyilvántartó betétlapot pedig vissza kell küldenie a Lóútlevél Irodába. 

 

Hol található a lóútlevélben a vágási szándékról szóló tulajdonosi nyilatkozat?

Mi a teendő ennek megváltoztatása esetén? Tekintettel arra, hogy a ló élelmiszerként emberi fogyasztásra is kerülhet, a lóútlevél-rendszer bevezetésének célja az is, hogy az okmány igazolja, a levágott ló húsa élelmiszerként forgalomba hozható, vagyis az állatot életében nem kezelték olyan kemikáliákkal, amely véglegesen kizárja az állat húsának fogyaszthatóságát. Ehhez azonban szükség van a lótulajdonos nyilatkozatára arra vonatkozóan, hogy a lovát szándékában áll-e élelmiszer célú fogyasztásra szánni vagy sem. Erről a szándékról, illetve annak kizárásáról a gyógyszeres kezelés fejezet rendelkezik (40-41. oldal). A ló tulajdonosának a lóútlevél kiállításakor, és ezt követően minden tulajdonos-változáskor nyilatkoznia kell a ló vágási célú hasznosítási módjáról. Ezen nyilatkozat alapján kell a kezelő állatorvosnak az egyes kezelések során felhasznált kémiai anyagokat a lóútlevélben feltüntetni. Amennyiben egy korábbi tulajdonos nyilatkozatában kizárta a lónak emberi fogyasztás céljából történő levágását, akkor az új tulajdonos csak abban az esetben kérheti a II. részből a III.A részbe való, karantén utáni átsorolását, ha a kérelmét megelőzően a ló nem részesült olyan kezelésben, amely az emberi fogyasztás céljából történő alkalmasságát véglegesen kizárja. A II. részből a III.A részbe a lovat a tulajdonos és a kezelő állatorvos közös nyilatkozata alapján az MgSzH Lóútlevél Iroda vezeti át. A hatósági bejegyzés mellett azonban a nyilatkozatot a bejegyzett lótulajdonosnak aláírásával érvényesítenie kell. 
 

Mi a teendő, ha a lóútlevél elvész vagy megsemmisül?

Amennyiben a ló tulajdonosa elveszítette a lóútlevelet vagy az megsemmisült, az utolsó bejegyzett lótulajdonosnak írásban nyilatkoznia kell az elveszítés, megsemmisülés körülményeiről, valamint új lóútlevél-kérelmet kell a Lóútlevél Irodába benyújtania. A tanúk vagy közjegyző előtt tett, eredeti példányú írásos nyilatkozat birtokában a Lóútlevél Iroda elkészíti és átadja a lótulajdonos részére az adattartalmában eredetivel megegyező, másodlat lóútlevelet. A másodlat lóútlevél kiállításának eljárási díja a lóútlevél sürgősségi ügyintézési díjjal növelt ára. 
 

Mi a teendő, ha a ló elhullott, vagy levágásra került?

Amennyiben a ló elhullott vagy kényszervágásra került, a ló tulajdonosának az elhullás tényét írásban közölve a lóútlevelet az MgSzH Lóútlevél Iroda részére vissza kell juttatni. Ha a ló tulajdonosa külön kérelmezi, a lóútlevelet érvénytelenítés után a Lóútlevél Iroda visszaadja az utolsó bejegyzett lótulajdonos részére. Vágóhídon történt levágás esetén a vágóhíd feladata, hogy az azonosítás után levágott ló lóútlevelét a kiállító hatóság, vagyis az MgSzH Lóútlevél Iroda részére megküldje.