Oldaljárások

2013.10.02 17:32

Farat be, vállat be, farat ki, vállat ki feladatok lovaglás

 

 

Oldaljárások

 

Az oldaljárások célja a lónak a hajlított vonalakon, féloldalazásban való kiegyensúlyozása, lendületének megtartása, a koncízületek hajlításának fokozása és az engedelmesség növelése.
Oldaljárások esetén a ló két patanyomvonalon halad. Gyakorlását csak akkor kezdjük meg, amikor a hajlítások, a hajlított vonalak és a szűkebb fordulatok lovaglása már zökkenőmentesen megy.
Gyakorlatok: vállat ki, vállat be, farat ki, farat be, féloldalazások, eltolódások.

Az oldaljárásokat először nagykörön, majd egyenes vonalon gyakoroljuk. Mindig a ,, vállat ki”-vel kezdjük, mer ezt érti meg a ló a legkönnyebben.

A vállat ki segítséggel (bal kézen): 
Mindkét szárral kivezetjük a ló elejét a járásról, kb. 50 cm-rel. Jobb kézzel előrenyúlunk a száron, s kissé megrövidítjük, a bal szár hossza marad. A job combunkat a hevederre fektetjük ( ez lépteti át az első lábakat), a balé comb pedig a heveder mögé kerül ( ez tartja a hátsó lábakat a vonalon). Testtömegünket a bal ülőcsontunkra helyezzük.
Ezekre a segítségekre a ló jobb elülső lábával a bal elülsőt elöl keresztezve átlépi.

( kezdetben a járásból való kivezetés kevesebb 50 cm-nél, az átengedősség növekedésével egyre több lesz, míg végül mérsékelten a hátulsó lábak is átlépnek). A bal elülső és a jobb hátulsó láb egy patanyomvonalon halad.

Kezdetben csak két-három lépést követeljünk, és az első engedelmességet azonnal jutalmazzuk simogatással vagy gyöngéd veregetéssel.

A gyakorlat végrehajtása után állítsuk ismét körre a lovat, és menjünk vele legalább egy félkörívet egyenletes ütemben. Ezután ismét megpróbálhatjuk a ,,vállat ki” gyakorlását.

Ha már enged a ló a segítségeknek, átmegyünk a másik kézre, természetesen fordított segítségekkel.

 

A vállat be segítségei:

Mindkét szárral bevezetjük a ló elejét a egy kis lépésre (kb 50 cm). A belső combot fektessük a hevederre, a külső combot a heveder mögé. Az előbbi átlépteti a belső elülső lábat a külső elülsőn, az utóbbi pedig vonalon tartja a ló farát, nem engedi attól eltérni és egyben fenntartja a mozgás élénkségét.
A külső elülső és a belső hátulsó láb egy patanyomvonalon halad.

Általában minden oldaljárásnál veszít a ló a lendületéből, ezért az egyenesre igazításkor mindjárt a lendületet, az élénkséget kell fokozni.

E gyakorlatok idején is vigyázzunk a lábsorrend tisztaságára és a lépések folyamatosságára. Ezek az alsó lábszárnak a ló oldalára mért rövid ideig tartó könnyed ütögetésével érhetők el, esetleg kiegészítve a lovaglópálca gyengéd érintésével a csizmaszár mögött.

Az oldaljárásokat is kezdetben csak rövid ideig, de sokszor ismételjük, gyakoroljuk. A ,,farat ki” és ,,farat be” gyakorlatok célja a ló hátulsó lábainak vzeetése ( a combra való elengedtetés fejlesztése), amelyet a combok és a lábszárak végeznek ( a szárak kiegészítő munkájával együtt).

 

A farat ki segítségei (bal kézen haladva):

A ló fejét a szárakkal jobbra állítjuk (ellenállítás) a jobb combot a hevederre, a bal combot a heveder mögé fektetjük. A bal comb eltéríti a hátulsó lábakat a vonalról és átlépteti azokat, míg a jobb comb a lendületet tartja fönn. A segítségeknek engedelmeskedve a ló jobb hátulsó lábával átlépi a bal hátulsót. Az elülső lábak egyenletesen haladnak a járáson, tehát a ló eleje egyenesen jár, míg fara egy kis lépéssel a járásról kitér. A jobb elülső ás bal hátulsó láb egy patanyomvonalon halad.

 

A farat be segítségei:

A ,,farat be” gyakorlat alatt a ló, elejével egyenesen jár, míg a farával a vonaltól befelé tér, a belső elülső és a külső hátulsó lába egy patanyomvonalon halad.

A külső hátulsó láb átlépi a belső hátulsót. A szárakkal a ló elejét vezetjük és mérsékelt állítást végzünk. A testtömeget kissé e belső ülőcsontra helyezzük. A külső combunkat a heveder mögé fektetve átléptetjük a hátulsó lábakat, a belső combunk pedig fenntartja a mozgás élénkségét, és megakadályozza a far túlzott betér