Passage tanítása

2013.10.02 18:45

passage az egyik legattraktívabb, szemet gyönyörködtetô mozdulata a lónak, amely a lovas és a külsô szemlélô számára egyaránt hatalmas szakmai és esztétikai élményt ad. Talán a passage-ban mozgás az, amely legszembetunôbben emeli a lovat minden más négylábú társa fölé, és megmutatja a ló mozgásintelligenciáját, értelmes lényének belsô értékeit, kisugárzását. 

A passage mint "lebegô ügetés" a kifejezés legszorosabb értelmezésében, ha pillanatokra is, de "legyôzi a gravitációt", látványosan, könnyedén, súlytalanul! 
Az, hogy az általam képviselt iskola kiképzési irány, szemlélet miért az utolsó képzési folyamatban jelöli meg a passage tanítását, arra a következô szakmai érvekkel adok magyarázatot.
A fontossági rendben a két legnehezebb feladat, a piaffe és a passage tanításának sorrendje a meghatározó! Szakmailag megalapozott alapigazság, hogy a piaffe tanítását semmilyen körülmények között nem elôzheti meg a passage tanitása. Hogy miért? 
Azért, mert a passage végrehajtásához a lónak sokkal kevesebb energiára, "hordozóerôre", az ízületek, izmok, inak és ezeken felül mentális idegi megterhelésre van szüksége, mint a piaffe-ban. A ló visszajelzése kristálytisztán bizonyítja az állítás helyességét, mert az a ló, amelyik a passage-t tanulta meg elôször, az soha nem fog biztosan és jól piaffe-ozni, és a két feladat között az átmeneteket végrehajtani. 
A piaffe a ló számára minden vonatkozásában nagyságrendileg nehezebb, mint a passage! 
Szakmailag szánalmas és megbotránkoztató az olyan dicsekvés (nagy mozgású, fiatal, 4-5 éves lóról van szó), hogy "lovam már csinálja a passage-t". Sajnos, az ilyen képzésben részesített lóval örökre el lehet felejteni az élsportot.
A passage
mozgásadottság függô
A passage tanításának különbözô módozatait a lovak egymástól különbözô mozgásadottsága, és idegrendszerbeli kategorizáltsága határozza meg. 

A passage tanításának módszerei a következôk lehetnek:

o A gimnasztikán, tornásztatáson alapuló módszerek.
o Mechanikus, földrôl való idomítás módszere.
A gimnasztikán, tornáztatáson alapuló módszerek:

a., piaffe-ból
b., középügetésbôl
c., kavalettin való tanítás