Pat Parelli 1. rész

2013.10.02 18:41

Pat számos lovat és lovast képzett a világban z elmúlt 23 év alatt, amelynek során a mai szintre fejlesztette programját.
Ez alatt az idő alatt felismerte,hogy ha az emberek számára képes magasabb fokú megértést megtanítani, akkor ezek az embereknemcsak a lovaglás során kialakult frusztráltságulat képesek levetkőzni, hanem megnyitja számukra alovakkal végzett gyakorlatok vonatkozásában a végtelen lehetőségek tárház is.
Pat szerint a ,,savvy" (érzék) megtanulható.
,,Amikor én lovak köré kerültem , csak hihetetlen mértékű végyakozást éreztem, hogy rendelkezzem egyfajta különleges érzékkel.
A program során megtapasztalható az út, amelyet a megfelelő savvy eléréséhez tettem meg, ternészetesen azon hibák nélkül, amelyekte az ember tapasztalása során elkövet!"
A program elsősorban személyiségfejlesztésről, fejlődésrőúl szól.
Nem is igazán szbadna  senkinek a lovak közelébe mennie anélkül, hogy jobbna megakarnák őket érteni.
Ezért az első három szinttel az embereket tanítjuk a megfelelő kapcsolat kialakítására, amelyet pat svvy systemével magtanulható.
A rendszer a harmadik szinttől  (finomodás-refinement) felfelé pedig már inkább a lvak képzéséről szól.
Ez a képzés magába foglalja a magasabb  fokú teljesítmény kialakítását, nehéz lovakkal való foglalkozást, méncsikó kiképzésénak megkezdését.
Ettől a szinttől kezd a kiképzés komolyabbá  válni, így aztán a tréneri sgédlet folyamatosan szükséges.
A program 10 szintet különböztet meg.
Attól függően, hogy kinek milyen érzéke van, ill. ezt milyen szintre kívánja fejleszteni, mindenkinek saját magának kell ledöntenie.
Az álmok és elképzelések elérése  pedig za említett érzék folyamatos fejlesztésének függvénye.
A 10 szint a  következő:
 1. Partnerség
 2. Hrmónia
 3. Finomodás
 4. Széles körű alkalmazhatóság 
 5. Ló és lovas közötti egység kialakítása
 6. Ló és lovas közötti valódi egység kialakítása
 7-9. Ló éa lovas közötti valódi  egység mester fokra emelése
 10. Ló és lovas közötti abszolút egység kialakkulása

 

A partnerség (1)

Az első szint a biztonságról és a magabiztosságról szól, továbbá arról, hogy ezt milyen  módon érhetjük el szereteten, megfelelő kommunikáción és tiszteleten keresztül (love, language, respect).
A partnerség kifejlődése során a ,,hét játék" elsajátításával és alkalmazásával megtanulhatjuk, hogy

                         -a zsákmányállat (mint a ló is) és a ragadozó (mint mi, emberek) között fennálló ellentét leküzdése
                         -a megfelelő, lovak által ártelmezhető ,, nyelvvel"-jelbeszéddel- való kommunikáció
                         -lovunknak mindent megtaníthatunka  földről,amit később a hátán ülve szeretnénk vele végrehajtani.

 

A partnerség meglétére utaló jelek

 Alaptétel, hogy lovad odajöjjön hozzád é nem neked kell őt ,,elkapni".
Mindenre hajlandóságot, együttműködő kézséget mutat, nyugodtabb, határozottabb és barátságosabb, mint korábban, az átlagosnál sokkal jobban kontrolálható.
Nem kell zablát használni erőátviteli eszközként ahhoz, hogy lelassítsuk vagy megállítsuk.
Előremenő kézsége sokkal nagyobb.
Az előremenetelhez nem kell belerúgni vagy sarkantyút használni.
Nyugodtan áll nyergelésnél, és önmagától adja a lábát pataápoláskor.
Az emberekhez való hozzáállása pozitív és reagáló, mintsen negatív és ellnekző.
Könnyen és félelem nélkül vezethető fel a lószállítóra.
Új feladokat nehézség nélül  lehet számára megtanítani, mert képes vagy vele kommunikálni.
A partnerséggel a biztonság , bizalom és a tisztelet alakul ki  lovunk és közöttünk.
Az alábbiakban felsorolt problémák  pedig többnyire  éppen a biztonság, a bizalom és a tisztelet hiányából erednek, de a partnerség  kialakulásával feloldhatók, ill. teljes egészében vagy részlegesen megszüntethetők.

 

Az első szinten kiküszöbölhető ,,zűrö"

Álljon itt egy tömör felsorolás azokról a problémákról, amelyeket a tréning első szintjén már meglehet oldalni, ill. ki lehet küszöbölni.:
 - izgő-mozgó (egyhelyben meg nem álló lovak)
 - verseny - és lovaspályákra bemenni nem akaró ló
 - hátrálás kézen és lovas alatt is
 - harap, csipked, kantározásnál problémás
 -finoman bakol, elragad
 - szűk helyről menekül
 - merevíti a lábát
 - visszatart
 - rosszindulatú, fegyelmezetlen, tiszteletlen, sakkban tart
 - fülféltős
 - hevederiszonyos
 - kifordított nyakú, magas fejtűzésű
 - érzéketlen
 - lovas lábára  lépős
 - emberre rúg, istállófalat rg, bokszot rúg, lószállító oldalát rúgja
 - lefelszik kézen vagy lovas alatt
 - nehéz vezetni, nehéz futószárazni
 - nem áll meg felszálláskor, harap felszálláskor
 - tompa oldalú, féloldalas, hajtós
 - ágaskodik 
 - nem kommunikatív
 - nyugtalan
 - nehezen kontrolálható a földön 
 - nem lép oldalra 
 - elkényesztetett 
 - nehéz megállítani
 - csökönyös, fejfelvágós
 - farokbehúzós
 - nem lehet kikötni
 - nem lehet lószállítóre felvezetni
 - nem barátságos
 - nem lép rendesen vagy üge rendesen hosszú száron 
 - fél a víztől, ijedős

 

Lóra ülés az első szinten

A lóra ülés során az egy vezetőszárral , megfelelő fókuszállással, és a ,,répa pálcával", mint sajátságos segédeszközzel, természetes lovaglási mechanizmusokat tanulhatunk meg.
Az említett alkotóelemek elengedethetetlen tényezői a valódi, független üés kialakításának.
A partnerség kialakításának kialakításához használt ,,hét játék" segítségével a következő feladatokat gyakoroljuk az első szint során: 
Nyergelés savvyval, lóra ülés, oldalirányú eltolódás, a far oldal irányú mobilizálása, azindirekt szár, elindulás és megállás, a lendület kitériumai, hogyan legyél jó lovasa a lovadnak, a független ülés, a fókuszálás sz egész testünkkel, lovaglás a répa  pálca segítségével, hátraléptatés, lószállítóra rakodás.
A pertnerség program három hónao és három hónap közötti idő alatt sajítatható el (loaglási tudás nem szükséges hozzá).
A szint megfelelő elsajátítása minimum heti hat óra, lóval való együttlétet feltételez.
Hogyan lehet felismerni, hogy  a partnerség kialakult lovad és közötted?
Például úgy, hogy eddigi lovak körüli, lovaglással kapcsolatos fusztrációd a múlté.
lovaddal kellemesebb lovasélményt élsz át.
Az eddiginél hosszabb futószáron vagy képs  lovaddal kommunikálni, haladva a szabadság  szintje felé, amikor már vezető- vagy futószár nélkül, szabadon vagy képes lovaddsal kommunikálni, játszani.
Képes  vagy a lendület fejlesztésére.
a gyors lovat könnyedén tudod lassítani, a lustát pedig fokozni,.
Független ülésed alakul ki.
A pozitív reflexek varázsát érzed át.
A ló boldogan reagál.
Összhangban vagy lovaddal, mentálisan, érzelmileg és fizikélisan( pl .: a Vágta c film).
Amikor lovagolsz, érzed, hoyg melyik lába hol van a lovadnak.
Lassan érződik a finomodás szintje, azaz a könnyed, puha érzés.