Pirouette-Perdülés

2013.10.02 17:20

 Perdülés (pirouette)

 

A perdülés a ló belső, hátulsó lába körüli  360 fokos fordulat iskolavágtában, amelyet legalább négy vágtaugrásból kell végrehajtani. Minél kisebb köríven fordulnak meg a hátulsó lábak és minél több vágtaugrásból  hajtjuk végre, annál tökéletesebb a gyakorlat. ( A rekord 12-20 vágtaugrás).

A helyes perdülést rugalmasság, könnyedség, egyensúly és lendület jellemzi, valamint a lábsorrend tisztasága és az egyenletes ütem. Végrehajtható lépésben és piaffe-ban is, de a fordulat tengelye mindig  a  belső hátulsó láb, sugara pedig a ló hosszával megegyezik.

Előgyakorlatai: a negyed-, fél- és háromnegyed perdülés.
 

A perdülés segítségei:
Lendületes rövidvágtában a lovas félfelvételt alkalmaz a belső szárral, felsőteste 2-3 cm-rel a függőleges mögé kerül,a  külső szárat megállítja, kitart vele. Külső combját határozottan a heveder mögé fekteti, testtömegét a belső ülőcsontjára helyezi. A lovat a belső szárral fordítja a perdülés irányába. A belső comb készültségben van a hevederen és csak akkor lép hatásba, ha a ló veszít a lendületéből vagy elakad, tehát az élénkség és a lábsorrend tisztaságának fenntartása a feladata. A fej állítása a belső oldalra kifejezett legyen, mértékét – s egyben a vágtaugrások számét is – a külső szár határozza meg. Mind az előgyakorlatokat, mind a perdülést mindkét kézre gyakoroljuk.

Először a negyedperdülésre kell megtanítani a lovat. A negyedperdülés 90 fokos fordulat rövidvágtában, a belső hátulsó láb körül. Végrehajtható álló helyzetből vagy beugratás után közvetlenül is. Egyenes vonalon beugratjuk a lovat rövidvágtába és mindjárt egy fordulatot végzünk két vágtaugrásból. A félperdülés az ún. passade (passzád) vezeti be, amely egy három lépés átmérőjű körön iskolavágtábna végrehajtott ,, röviden hátra arc” egy 180 fokos fordulat. A gyakorlás folyamán a fél kör mindig kisebb legyen, míg végül a ló a helyben mozgó belső hátulsó lábát félköríven körülvágtázza – kialakult a félperdülés. A gyakorlat a ló idomítottságától függően három vagy több vágtaugrásból hajtható végre.

 

A perdülés gyakorlása:

A lovas a rövid falon halad rövidvágtában, majd – mintha féllovardát lovagolna – befelé fordít. Három vágtaugrás után negyedperdülést végez a belső oldalra, tíz métert halad egyenesen, párhuzamosan a hosszú fallal, majd végrehajt egy háromnegyed (270 fokos) perdülést a belső oldalra. Ennek befejeztével tíz métert vágtázik előre a rövid fallal párhuzamosan, tíz méter után megismétli a háromnegyed perdülést, utána fölveszi a lovát lépésbe és megjutalmazza. Ugyanezt megismétli a másik kézen.

Amikor az előgyakorlatokat a finom segítségekre jól reagálva, megbízhatóan és szívesen hajtja végre a ló, akkor rátérhetünk a teljes perdülésre, amelyet középből vagy átlóváltásba beiktatva, a középponton lovagolni. Ne felejtsük el azonban, hogy a továbbiakban a lovarda különböző pontjain is ajánlatos a gyakorlatokat megismételni, mert az állandóan azonos helyen végzett gyakorlás helytelen reflexeket alakíthat ki a lóban.