Pirouette

2013.10.02 16:21

A perdülés a lónak iskolavágtában, farok tövétől a talajra merőlegesen képzelt vonal, mint tengely körül végzett 360 fokos fordulása, amelynél a külső hátulsó láb majdnem egyhelyben mozog. A 360 fokos fordulat körívét legalább négy, de értékesebb, ha több (6-7) vágtaugrással hajtjuk végre. Az gyakorlat tanítását úgy kezdjük meg, hogy az összeszedettséget megkövetelő iskolavágtában is önntartásban mozgó lovunknak összeszedettségét félfelvétellel fokozzuk, a lovat enyhén farat be állításba vesszük, majd amikor az- hátulsó lábait erősen meghajlítva- szinte egyhelyben ütemesen vágtázik, megállítás helyett vállát egynegyed fordulattal befelé vezetjük.A lovas külső ülőcsontjára ülve igyekezzék a külső hátulsó lábat – ütemes mozgásának fenntartásával- rögzíteni. A belső szárral állítsa lovát, a külső szárral az állítás szabályozása mellett támogassa a külső lábszárat az ülőcsont a külső hátulsó láb rögzítésében. A külső lábszár a heveder mögött előzze meg a ló hátuljának esetleges kitérését s ezzel a fordulat folyamatosságát, míg a belső lábszár a vágtaugrások élénkségét biztosítsa. A perdülés végrehajtásánál a legfontosabb mozzanatok egyike a felvétel, amelynek célja, hogy minden újabb részfordulat előtt a ló hátulját- anélkül, hogy a hátulsó lábak lendületét gátolná- ültesse, elejét pedig emelje. A perdüléshez szükséges felvételnél hasson mindkét szár- a külső kissé erősebben- a külső hátulsó lábra, hogy ezt rögzítse. A külső szár párhuzamos feladatot végez: megszabja a hajlítottság mértékét, bevezeti a külső vállat a fordulatba és a külső lábszárral együtt meggátolja a ló hátuljának kiesését, ezzel biztosítva a külső hátulsó láb helyben végzett rugalmas mozgását. Fontos, hogy a félfelvétel pillanatában, tehát még a fordulás megkezdése előtt, a külső szár hatásának támogatására, külső ülőcsontunkat a nyereg közepe felé helyezve, megterheljük. A fordulás pillanatában igyekezzünk belső ülőcsontunkat is megterhelni, a külső ülőcsontunkat erősebb terhelésnek feladása nélkül. Felsőtestünk, mivel a ló hátulja a kör középpontja, merőleges marad. A külső segítségekkel párhuzamosan hassanak a belsők is. A belső szárra is háromszoros feladat hárul:a hajlítás, fordítás és a belső lábszárral együtt a végtagugrások rugalmasságának és folyamatosságának fenntartása. A perdülést amikor tanítjuk ne gyakoroljuk egyfolytában huzamosabb ideig, hanem közben lovagoljuk többször a lovat szabadabb keretben előre. A gyakorlat befejeztével állítsuk lovunkat egyenesre és engedjük vissza a gyakorlat megkezdése előtti szabadabb, de mégis összeszedett állapotába, hogy abban felfrissüljön.