Szárak befolyása

2013.10.02 14:22

A szárak befolyása

 

 

 

Általában túl sok szó esik a kéz és a szárak hatásáról.


Csaknem minden lovas hajlamos arra, hogy a kelleténél többet dolgozzon a kezével.


Minden ember azt hiszi, hogy keze különösen ügyes, hiszen a mindennapi életben azt használja a legtöbbet.


Sokan még beszélni sem tudnak anélkül, hogy kezüket ne használnák.

A lovas keze csak akkor lehet jó, ha nyugodt, ez pedig akkor lehetséges, ha a lovas simulékonyan, a nyereghez tapadva ül, vagyis derekát képes helyesen meghúzni és azzal a ló mozgását követni, valamint lovát csizmáival a nyugodtan kitartó kézhez hozzáhajtani és a lóra helyes befolyást gyakorolni.

A kézzel való befolyás fontos, de távolról sem annyira, mint azt hiszik.

Minél könnyebb a lovas keze, annál tökéletesebben lovagol.

A kezek túl erős használatában nagy veszély rejlik.

Ezért van az, hogy a gyengébb női lovasoknak általában jobb kezük van, mint féri

kollégáinak, akik szívesen fitogtatják erejüket.

A lovas a  kezét csak akkor használhatja tetszés szerint, ha tevékenysége teljesen független

marad attól a rázkódástól, amelynek a lovas felső teste a ló mozgása által ki van téve.

Ehhez a fel- és az alkar izmainak és ízületeinek teljes elengedettségére van szükség.

Amíg a kezdő lovas meg nem tanulja az egyensúlyozást, jobb, ha szárhasználat nélkül,

kikötött lovon lovagol.

Ha megtanulta, nincs több oka a keze megmerevítésére.

Sok lovas azonban abban az ütemben csapkodja a karját, ahogy felsőtestét a ló mozgása

dobálja.

A karoknak ezzel ellentétben nem szabad akaratuktól függetlenül ide-oda mozogniuk, hanem

bizonyos ellenmozdulatokkal rögzítenünk kell, hogy a kéz ne rángassa a ló száját a mozgás

ütemében, valamint olyan nyugodt legyen , hogy a lovas a kezében tartott pohárból ne

loccsantsa ki a vizet.

A nyugodtan álló kezet, mialatt a testet a mozgás dobálja, csak akkor éri el a lovas, ha ezen

nehézségek tudatában  azon fáradozik, hogy kezeinek ura legyen.

Tudatosan nyugton leginkább úgy tarthatjuk kezünket, ha munkát adunk neki.

Ha csak a nyugodtan tartásra figyelünk, legtöbbször visszaesünk az első hibába, vagyis

karunkat megmerevítjük.

Ha függőlegesen egy-egy pálcát vagy darab botot tartunk mindkét kezünkben, azok mozgásán

ellenőrizhetjük magunkat.

Ezáltal kifejleszthető a nyugodt kéztartás és egyidejűleg az ehhez feltétlenül szükséges érzés

is.

Saját kezünk önellenőrzésének e módszerét később is gyakran alkalmazhatjuk.

A két kéz nincs egy bizonyos helyhez kötve, azonban ha nincs egyéb késztető ok, rendszerint

egymás mellett helyezkednek el a test közepe előtt olyan magasságban és attól olyan

távolságban, hogy a szárakat mindenkor utánengedhessék anélkül, hogy a lovas kénytelen

legyen ülésén változtatni.

Az alkar a felkarral derékszöget zár be, hogy a karok kinyújtásával szárat adhassunk.

A felkar lazán lelóg ; azt a testtől sem eltartani, sem ahhoz odaszorítani nem szabad.

A könyök sem érhet a testhez, mert az merev, erőltetett tartást okoz.

A kéz magassága a ló szájának magasságától függ.

Az alkar és a felvett szár  - oldalról nézve- egyenest alkot.

A lovas csípője könnyedén érintkezik az alkarral.

Az így létrejött ülést lovas nyelven zárt ülésnek nevezzük.

Ezt azonban nem úgy érjük el, hogy a karokat húzzuk hátra a törzshöz, hanem pont fordítva;

a törzset visszük előre az alkarhoz.

Ezt úgy érjük el,hogy a lovat ráhajtjuk a szárra, és az előrehajtással a lovas mintegy

rálovagolja  magát az alkarokra.

A szárakkal csak akkor fejthetjük ki az érző befolyást, ha előtte a ló szája és a lovas keze között puha érintkezés állt fenn.


Ha a szárak lógnak, nem tudunk hirtelenjében érző kapcsolatot teremteni vele, hanem nagy valószínűséggel csak belerántunk a ló szájába.

A szárakkal különféleképpen lehet hatni:

1- Mindkét vagy csak egyik oldalon utánaengedünk úgy, hogy kezünkkel csuklóban megfelelő csavaró mozdulatot teszünk, esetleg mindkét kezünket karunkkal együtt előrevisszük

2- Mindkét oldalon vagy csak az egyiken a szárakat a csukló csavaró mozdulatával megrövidítjük, mégpedig pár milliméterrel, legfeljebb centiméterrel. Ehhez azonban sosem szabad az egész kart mozgatni és a szárat húzni, mivel a ló erősebb, és a huzavonából mindig ő kerül ki győztesen

3- Tétlen kitartással mindkét oldalon vagy csak az egyiken, oly módon, hogy az öklök a helyükön maradnak

Ha a szárvezetéssel csak úgy magában szeretnénk kipróbálni, úgy:

1-     utánaengedésnél az lenne a hiba, hogy szárak lelógnak. Ez azonban helytelen, és csak az előrehajtó befolyásokkal előzhető meg

2-     A ló fejének állításánál az a hiba állna elő, hogy húznánk a szárat. Ez azonban szintén tilos, és ez is csak az előrehajtó segítségekkel előzhető meg.

3-     Tétlen kitartásnál semmi sem történne, pedig éppen a tétlen kitartás a legnehezebb és egyben a legfontosabb: hogy a lovas egy vagy mindkét szárral passzív maradjon, mialatt dereka és combjai előrehajtanak. A szárvezetést tehát csak a lovon ülve tanulhatjuk meg, mert a ló egyidejűleg reagál a szár-, a derék- és a csizmabefolyásokra.

Egyoldali szárhatásokra van szükség az állításban való lovaglásnál, minden fordulatnál és vágtában.


Ha azonban ezeket a mozgásban végrehajtott feladatokat helyesen akarja kivitelezni, először álló helyzetben kell fogalmat alkotnia befolyásainak következményeiről.


A kezek befolyást gyakorló mozdulatai függenek a kantár fajtájától és a szárvezetéstől.


Nagykantár esetén az osztott szárvezetést (2:2) a legkönnyebb elsajátítani.

A szárakat úgy vegyük kézbe, hogy először mindig a puhábban ható csikózabla fejthessen ki hatást és az élesebb feszítőzabla csak ezután.

Ennek a szárvezetésnek az az előnye, hogy a ló állításánál a lovasnak nem kell újra rendeznie a szárakat, ami által a külső feszítőszár nem ragad le.

Az azonban elvetendő, hogy a lovas az élesen ható feszítőszárral próbálja lovát tartásba hozni.


A díjlovagló versenyeken ma túlnyomórészt osztott (2:2) szárvezetéssel lovagolnak.

Kezdők először csikókantárral lovagoljanak, és csak később, miután némi gyakorlatra tett szert, folytatódjon oktatásuk nagykantáron.

A csikókantárral való lovaglás kezdetben annyival könnyebb, hogy a szárvezetés egyszerűbb és emiatt könnyebben megérthető.

A nagykantárral való lovaglásnak az az előnye, hogy az így felkantározott lovat legtöbbször kellemesebb lovagolni, könnyebben marad száron, és ezért a lovas kevésbé dobálja.

A szárvezetésben az a legnehezebb, hogy a szárakkal csak egész csekély nyomatékkal gyakorolhatunk befolyást a lóra és sohasem öncélúan.

A főszerep mindig a derékkal, a csizmával és a testsúllyal kifejtett befolyásoké, mert minden mozgásnak az előremenés, az előrehajtás az alapja.

A feszítőzablával a lónak sokkal könnyebben okozhatunk fájdalmat, mint a csikózablával, mert az előbbi egykarú emelőként hat.

Fiatal lovak belovaglásához, elrontott lovak utóidomításához, segítségekre állításhoz ezért célszerű csikózablát használni.

Az is jó megoldás, hogy a feszítőszárat egyszerűen nem vesszük fel, hanem a ló marjára fektetjük.

Akkor is így cselekedjünk ha a ló elkezd bakkolni, megijed és hasonló esetekben.

A csikózablához nagyobb a ló bizalma.

Az idomítómunka tökéletessé fejlesztéséhez azonban elengedhetetlen a nagykantár.

A szárvezetésnek minden lovasnál, a csizmabefolyáshoz hasonlóan, reflex mozgássá kell válnia, amelynek végrehajtása már nem igényel előzetes mérlegelést.

A kezek mozdulatai a szárakkal kifejtendő befolyásoknál csak egész ki mértékű csuklómozdulatokból állnak, amiről a legtöbb oktató amúgy is túl sokat beszél,

Ahhoz, hogy a szárat utánaengedjük vagy erősebben állítsuk, a csukló csekély befordítása is elegendő és könnyen megtanulható, ha kipróbáljuk.

Teljesen helytelen volna, ha  a fordulatokhoz való segítséget csakis a szárakkal adnánk, mintha fogatot hajtanánk.

Ez olyannyira hibás, hogy a kéz mozdulatait le sem írom, ezzel is hangsúlyozva csekély jelentőségűek.

A kipróbálás és a gyakorlás mindig tartósabb hatású, mintha csak hallanánk róla.