Testtájak

2013.10.02 16:17

420. ábra - Látható, kitapintható szervek lóban. Csontok, ízületek, szalagok (Seiferle szerint, 1952)

Fej: 1. sinus frontalis, 2. os nasale, 3. os incisivum, 4. mandibula, 5. incisura vasorum facialium, 6. crista facialis és sinus maxillaris, 7. linea temporalis, 8. processus zygomaticus, 9. arcus zygomaticus, 10. articulatio temporomandibularis, 11. foramen supraorbitale és n. frontalis, 12. foramen infraorbitale és n. infraorbitalis, 13.foramen mentale és n. mentalis, 14. foramen mandibulae és n. alveolaris mandibularis, 15. scutulum auriculae, 16. cartilago alaris

Nyak és törzs: 17. ala atlantis, 18. a 3. nyakcsigolya proc. transversusa, 19. a 6. nyakcsigolya proc. transversusa, 20. a 4. hátcsigolya proc. spinosusa, 21. az 1. ágyékcsigolya proc. spinosusa, 22. a 6. ágyékcsigolya proc. spinosusa, 23. a keresztcsont proc. spinosusa, 24. az 1. farokcsigolya proc. spinosusa, 25.lig. nuchae, 26. 18. borda, 27. 5. borda, 28. a szegycsont markolata, 29. szegycsont, 30. lapátosporc, 31. bordaív,32. spatium lumbosacrale, 33. az 1. és 2. farokcsigolya közötti rés

Elülső végtag: 34., 35. a lapocka elülső és hátulsó szöglete, 36. lapockaporc, 37. a lapocka tövise, 38–39. a karcsont nagy gumójának pars cranialisa és caudalisa, 40. a tövis mögötti izom tapadási ina, 41. deltadudor,42. crista epicondyli lateralis, 43. epicondylus lateralis, 44. caput radii, 45. lig. collaterale laterale, 46. könyökbúb,47. proc. styloideus lateralis, 48. proc. styloideus medialis, 49. planum cutaneum radii, 50. ossa carpi, 51. os carpi accessorium, 52. tuberositas ossi metacarpi, 53–54. a 2. és 4. lábközépcsont proximalis és distalis végdarabja, 55. egyenítőcsontok, 56. a csüdcsont bázisa, 57. a csüdízület tokjának recessus dorsalisa, 58. a pártaízület oldalsó szalagja, 59. pataporc, 60. m. interosseus medius, 61. lig. sesamoideum rectum, 62. lig. chondrocompedale

Hátulsó végtag: 63. tuber sacrale, 64. külső csípőszöglet, 65. ülőgumó, 66. nagyforgató, 67. harmadik forgató,68. a combcsont tuberculum trochleaeja, 69. térdkalács, 70. lig. patellae intermedium, 71. lig. patellae mediale,72. lig. patellae laterale, 73. epicondylus lateralis ossis femoris, 74. condylus lateralis tibiae és a fibula feje, 75.tuberositas tibiae, 76. lig. collaterale laterale, 77. sulcus extensorius a tibián, 78. planum cutaneum tibiae, 79. a csánk csontjai, 80. külső boka, 81. sarokgumó, 82. trochlea tali distalis, 83. os tarsale secundum, 84. a med. kapocscsont feje, 85–88. a csánkízület tokjának zsákjai

Izmok, inak ínhüvelyek: 89. m. masseter, 90. m. buccinator, 91. m. levator labii maxillaris, 92. m. sternocephalicus, 93. m. brachiocephalicus, 94. m. splenius, 95. trapezius pars. thoracica, 96. m. latissimus dorsi, 97. m. pectoralis descendens, 98. m. supraspinatus, 99. m. infraspinatus, 100. m. deltoideus, 101. m. triceps brachii, 102. a m. triceps brachii caput lateralejának széle, 103. m. extensor carpi radialis, 104. m. extensor digitorum communis, 105. m. extensor dig. lateralis, 106. m. extensor carpi ulnaris, 107. m. flexor carpi ulnaris, 108. m. extensor dig. comm. ina, 109. a m. flexor dig. superficialis ina, 110. m. flexor dig. profundus,111. lig. accessorium, 112. vag. synovialis tend. dig. manus, 113. vagina synovialis comm. mm. flexorum, 114.hasfal, 115. m. longissimus thoracis, 116. mm. glutei, 117. m. tensor fasciae latae, 118. n. quadriceps femoris,119–121. m. biceps femoris, 122. m. extensor dig. longus, 123. m. flexor dig. profundus, 124. vagina tend. m. flex. dig. I. longi, 125. a m. gastrocnemius ina, 126. a m. flexor dig. superficialis ina, 127–128. a felületes és a mély ujjhajlító ina, 129. m. extensor dig. longus és m. extensor dig. lateralis, 130. m. semitendinosus

Erek: 131. a transversa faciei, 132. v. jugularis, 133. v. cephalica antebrachii, 134. a digitalis palm. comm. II.,135. v. saphena medialis (magna), 136. a metatarsea dors. III.

Idegek: a) n. facialis, b) n. suprascapularis, c) n. radialis, d) n. ulnaris, e) n. medianus, f) n. palmaris lateralis, g)n. palmaris medialis, h) n. peronaeus, i) n. peronaeus profundus, k) n. peronaeus superficialis, l) n. tibialis, m)n. plantaris medialis, n) n. plantaris lateralis

Belső szervek: o) parotis, p) szív, q) a rekesz homorulata, r) a tüdő margo basalisa, s) a máj baj lebenye, t)gyomor, u) lép, v) bal vese, w) colon ventrale sinistrum, x) flexura pelvina, y) colon dorsa